ࡱ> ^WXYZ[\] T8\p Steven Hird Ba= ThisWorkbook=p 08@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1$Arial1 Verdana1Verdana1Arial1 Verdana1Verdana1Arial1Arial1Arial1Arial1@ Arial1 Arial1 Arial1 Arial1Arial1 Arial1 Arial1 Verdana1 Verdana1Arial1Verdana1Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1>Calibri1 Calibri1?Calibri1Calibri14Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri14Calibri1<Calibri1h8Cambria1 Tahoma1 Tahoma1QArial1QTahoma1QArial1QTahoma1QArial1Arial1Verdana1 Arial1@ Arial1Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,>Calibri1>Calibri1>Calibri1 Calibri1>Calibri1 Calibri1Calibri1?Calibri1h>Cambria1Calibri1 Calibri1 Arial1 Verdana1Arial1 Arial1 Verdana1Arial1Verdana1Arial1Arial1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1 Verdana1 Segoe UI""#,##0;\-""#,##0""#,##0;[Red]\-""#,##0""#,##0.00;\-""#,##0.00#""#,##0.00;[Red]\-""#,##0.005*0_-""* #,##0_-;\-""* #,##0_-;_-""* "-"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=,8_-""* #,##0.00_-;\-""* #,##0.00_-;_-""* "-"??_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)[$-809]dd\ mmmm\ yyyy        8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  :  ;  &  < ff ff + ) , * =  > ! ? P ' P@ @ @ P ( P@ @ A ) @ @ A )   B C  "  D ` * `@ @ E +  8 8 8 8 8 8 8 8  8 8 8 8 8 8         F $  G , H a8 % a@ > I #  h h "x  h !x  h   "x 1  h   "x !  h !x  H L q !x "x "x "x@ @ "x@ @ "x@ @ (x@ @ "x@ @ "x@ @ q @ @ "|@ @ h h x@ @  h@ @ x@ @ x@ @ q @ @ h@ @ (x@ @ "x@ @ "|@ @ J1"|@ @ K"x@ @  (@ @ h q @ @ "x "x L"x@ @ L"|@ @  h@ @ !x@ @ "x@ @ !x@ @ M"x@ @ J(x@ @ J"x@ @ J h@ @ Jq @ @ J"|@ @ J!x@ @ K h N h Lq @ @ L(x@ @ Jq!@ @ K h@ @ L h@ @ *x@ @ *Zx@ @ "x !x "x@ @ "x !x O"x@ @ L!x@ @ P h J x@ @  )x@ @ q!@ @ !|@ @ !x Q(x@ @ Q"x@ @ R"x@ @ Qq @ @ Q"|@ @ S h  x@ @ T h Q"x!@ @  "x U h V h W h Q h@ @ Jq x@ @ (x@ @ !x@ @ q @ @ "|@ @ P h@ @  l@ @ 1"|@ @ "x@ !x@ @ !x !x "x@ @  q @ @  ( q!@ @ !8@ @  ( 4 ( (x@ @  *x@ @  h "x "x  h "x@@ "x "x @ !x  H 5q 5 H R!x@ @ Xq!"" Xq "" U H S(xww@ @ Q!x@ @ 6*x@ @ 6*Zx@ @ M!x@ @ "x"@ @ "x@ "x@ M"x@ J"x@ "x"@ @ M"x"@ @  "x@ "x@ *x@ @ Q"x@@ J"x q!@ @ ||DrT}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef [$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A}" 00_)L[$ -}A}$ 00_)L[$ -}A}& 00_)L [$ -}A}( 00_)23[$ -}A}* 00_)23[$ -}A}, 00_)23[$ -}A}. 00_)23[$ -}A}0 00_)23[$ -}A}2 00_)23 [$ -}A}4 00_)[$ -}A}6 00_)[$ -}A}8 00_)[$ -}A}: 00_)[$ -}A}< 00_)[$ -}A}> 00_) [$ -}A}@ 00_)[$ -}}B }00_)[$ -##0. }}D 00_)[$ -???##0.??? ??? ???}-}J 00_)}A}M a00_)[$ -}A}O 00_)[$ -}A}Q 00_)?[$ -}A}S 00_)23[$ -}-}U 00_)}-}[ 00_)}}\ ??v00_)̙[$ -##0. }A}^ }00_)[$ -}A}` e00_)[$ -}-}c 00_)}-}d 00_)}-}e 00_)}-}f 00_)}-}g 00_)}-}h 00_)}-}i 00_)}-}j 00_)}-}m 00_)}-}n 00_)}-}o 00_)}-}p 00_)}-}q 00_)}-}r 00_)}x}s00_)[$## }}w ???00_)[$???## ??? ??? ???}-}z 00_)}U}| 00_)[$## }-}~ 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(}_a00_)}(}_a00_)}(}_a00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} _a00_)}(} _a00_)}(} _a00_)}(} _a00_)}(} _a00_)}(} _a00_)}(} 00_)}(} _a00_)}(} _a00_)}(} F00_)}(} F00_)}(} _a00_)}(} 00_)}(} 00_)}(}_a00_)}(}_a00_)}(}_a00_)}(}_a00_)}(} _a00_)}} 00_)sw[$_a##_a??? _a??? _a???}} 00_)sw[$_a##_a??? _a??? _a???}(} _a00_)}(} _a00_)}(} _a00_)}(}_a00_)}(}_a00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} _a00_)}(} 00_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L渷 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ږ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23כ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0]H&CurrencyI. Currency [0]JExplanatory TextG5Explanatory Text %KExplanatory Text 2L : Followed Hyperlink MGood;Good a% NGood 2O Heading 1G Heading 1 I}%OP Heading 1 2Q Heading 2G Heading 2 I}%?R Heading 2 2S Heading 3G Heading 3 I}%23T Heading 3 2U Heading 49 Heading 4 I}%V Heading 4 2W( HyperlinkX Hyperlink 2Y Hyperlink 3Z Hyperlink 3 2[ Hyperlink 4= Hyperlink 4 % \InputuInput ̙ ??v% ]Input 2^ Linked CellK Linked Cell }%_ Linked Cell 2 `NeutralANeutral e%a Neutral 2"Normal bNormal 2 cNormal 37Normal 3 %d Normal 3 2; Normal 3 2 %e Normal 3 2 2? Normal 3 2 2 %fNormal 3 2 2 2CNormal 3 2 2 2 %g Normal 3 2 3? Normal 3 2 3 %h Normal 3 3; Normal 3 3 %i Normal 3 3 2? Normal 3 3 2 %j Normal 3 4; Normal 3 4 % kNormal 4 lNormal 5 mNormal 67Normal 6 %n Normal 6 2; Normal 6 2 %o Normal 6 2 2? Normal 6 2 2 %p Normal 6 3; Normal 6 3 % qNormal 77Normal 7 %r Normal 7 2; Normal 7 2 % sNoteb Note  tNote 2 uNote 3 vNote 3 2 wOutputwOutput ???%????????? ??? xOutput 2y$Percent zTitle1Title I}% {Title 2 |TotalMTotal %OO }Total 2~ Warning Text? Warning Text %Warning Text 2XTableStyleMedium2PivotStyleLight168 ``i̜̙3f3333f3ffff333ff333f33f33BBB\R8Ϳ}NM- Craig Edmonds - Personal View`Contents+= All JournalsD BackfilesT Useful URLsІRawData, ! ;A: AJP:AL:ALL:BJCG:CDI:*CGIJ:,CPQHC:! Current;DLO:3ED:EIO:E/Emerald_Fulltext_2003_Journals___A_to_Z_Listing:EMH:ERR:HMM:HRMID:FD.Human_Resource_Management_International_Digest:FIJAMS:IJCM: IJGL:IJPPM:\IJQRM:^IJQS:IMS:"JEIM:nJHOM:qJMH:JMM:JMPAMS:JMTM:xJPBM:{JPF:JPIF:}JPVI:LCD:LCM:LIM:LM:LODJ:6 Logistics_Information_Management:MD:MDR:MEQ:MIP:NLW:PE:PIJPSM:PS:PSP:! RawData;RR:SL:TQ:TQM:TST:WCDM:WS:%WTPP:"ffh,LH@ M@' ( LbLLY_SzhnLKnKLY_SzhnLPNG IHDR}j!A pHYs ~ IDATx{p\}~x5$H"(T,IL#+;@&,XL*!g55LKԐ[ue\D&kyJBgB(زiBDJl"7%//ow}S{ޏ9AA0PAA$T *AAAB  HAA$T *AAAP% HAA U f| b 2<9pO=: KTAA$TWR~<.Q$X H@/$X jԠ!|v(P BP%JAQ}j >;{hN(L J Bx1!~ U5UP%JAQ]* +E)TIAATW`Mi<9xKZjB+AADuH@;Lp0*RWAA&T>;YBUP xqVA50`HPp=4|yc8Vg}Oe{`my ASbU$\W:Ou| z*P?+?<+?6 Γ}m5L'G'T$A #&v+u3ԯB ϽUcaU)Z;O"vnhB6yQعcUGo/XxbasV5ZD^?[O_I:n#wr렓<븋IjEqV@9TZ`P].vN'yu9@^Jعa_;Ov( r/WbTl"w*>A# VUAieʁ 60̾@"ić?zªa)&֢x *|`Q[&X̆EgZT'=^`?kl&-.t4 %u XI 1%*PW[[eL0 5;.@9Ov0{+yR]a[FavIDY9-{ 9OJչ))uzWV{zYIݒ;ϸNij͞bX^81-\ϾGө+ 9KbQXPo2&EXhmXX[D}\^]5V̫P_gܐ ['0/Y|}' yrPP:&I=X$(?1n8w6LF+ ,q@Wuq)I{8/;yrs+i}հNa* b #,լMU յ.PMmSmi9csllW" s OVgO0Ψϫ1U H(?aQ:r CvZg.m,FEᜯegsGWcl!UH \P.q~Rk;[f@S篅 j ={߬Qz M" A~9I_l-5| ,6q8Ja]~]2 ΄$ôg5UYz@/k7Ԉaܿ>ڡi]u;O )PoTj}?=ʸc3A[Q3Xeʁ :Ln3hW^H$eF5_`eV5UO( clyH:' w 0%bR2V9>W-],{H߫by% 0(oMyX+0˛llwzRqWѾgwGuX3z%mO CTXTP'A.ec=X(>U3왵><O7Q%XM|k?O_NwDb5&BiD6 r 8J*(SnYv$۬" 'NJaDYAV0Us K6jX'AǴ?XzZ/ng"Z_ʮ;}wךHuMVl&RH,VI:L| L*Y=/(&)%RPE;uyr #+v) 7\`DP; `zbVmNkӵi~;KqT(j-đCfdmp% ''ktLv;0,;,t\w BL(7TË/"Pl;E B[JZͰKMHzY<Nn/CղJ2-E6;7PN= [AcPn%/j?:vy_ݾ>! V4Z[o56ir3Z1WÑr9u'HQbgֈ tg-42^`:<9xKH5îPȚ1 ҧ*ѭf'_t4T5P_a\c PT`ԠqDTH*Qmv؝{:A|:: '}wsva(tn-YP-9U;K{'8Q3J.J\t;@uZ' #Xks[#V>;7Hwwڿsٲ(Ja߾|Urk[PYю;5$bWFTjO%nR:^쉖 ґT:> bbyy)mGC|5Wj\U[VuX^:%kN"5耊n"X Vqnouy#R)P;7Y/*\,"R[ I`&G N)5!ZnP+lf8Di( MyR[=sVW mT >`Dݟ@#&X; h[渲^cKb`W ̎zf%Dջ|UUV֛@ dAn\6_V(|Gy\'XҰ&Zz&,c*&ܚД2ۊ<\q9Qk5,50 %֢T܆3[;ҲgBk5v|Wf٥ po]|os4S14Xqe%UƖjĺ‚3LX|TՐI\ // -TO|sޞ` dfU &zA(Gs_޵6\*QGj*`2lX웹xk?=ajAA<~{vr}Jp&j~)U!TR>V~I]"PP{% ! ɦKWfmwm?m !T n*{߭P< i+~* T 2S5I IiP\c2 cUcG{?"}*'\C`_i-AA<Dgrh}/k}/N_&uxn Q{j&T `xWCş" T "LGloގj@{BrxCɯf-_JD-]A "_b8DZG=ooR#ߢ6k^_W& T rU+mlSv%Uz@uxz:yL:z*AASɺc7]u^Mo6 6[Pj9^JgMRAA<4|> JDvc({WInw4= J,C YCcKhgAAqAvOC++37acrː42FGfBUH/pZ凤mh:?zA(tN0`0 ZBvmj߫F_^;{Agr}iK6ox-5.|ziΘ -,9k-˙cUh XUWV3\_ce ɀ)8X#@#G%,b<,ܮ"HE~=7䕅{r).IqF6xeeOb?J:^&GL|給_r,- *ew=`MN}ώ2+mW#J]!5K(ˠ_e{Y%}廳2rҦ?篰0OE*KW!芊hewxO(ąsƬ B.+$g>Dw̙PA-ZTb D&3 bVRL? T&4 &'$_ݲtpGe풇YgG׹ԧv?z P{%ܰ+~@"F[$@;%IM |䯛Y4*~@aR'bmz(N&PoӯW90KFX^Qse5(GG0s?z_esYrϗ,5K%b//R[jFXy8QI)EۆBMC1Y`Uk/9tSg.]=aVCc.l1?d5!>lHMY=.vj,kd SCjy`%"{\a@ P:A}%tqBÎ ٤ywYOqw SڋN[bӂ<-8 L$]z,VֳxEKdyUT,#zÈґ؇2/ z3Åt&J}-KH/->"Ӭܻ+,#=6ӕJ-9_F?K[#[C-L6d~d6nX2[Ԥgha3Z {׿֣nZ=!d_Z,8Zjt+y˴4!SĪ%NܝebUL7{|?z .yX[aGdKڊz/+q;)5_ri^D%}+%9^A]TN/^R2h2iSDR太;#ڈ Ao|O\QސY4Rwe0C$VWBVJARD ϗ;YnPqHA"E߾.OVn1bUuX{ٲbB saV\5mEk=~]l H5_( ,(SDxLHA!\ͳXkݗ4bz/Я®2c.6 !Pc[n:3XQݧ]~ @_+K; l*ia!oFhʞ]&iCzgX52F(_FBbg ^Iӽݱ^lNY^ aa"iLrga/.-^?{<&,z,+*׳xꁸJȢW G!}Z>!գWU;jRAAVR>XF0P4EӦ? =2ǰu]û.Ox@qO ~߈em6Zm[{6}FIUW3U+uhY݂:;E;&1l0r9ڏk$XoـU^.;+ɷy[YNĥ^w^aŽ,7poyM/aGM; z w؞Qa;&*`i(3if n\>!IƥqAሪ*PTT/'ދ%dl巟3\f*m,(XYնc7.(&XsS7ܧ]Q5]D\$_UŬ? YIJ: zZPg虝i7| i=l8 fl=&iZIl"CT׫,| nbEۀBH2 XV}pyz8{gB1$&=7"Ɏ>{WtWˈWURAPa31GjW&NHDJ^Iγ/Kg՗QkݗJaxԻIً}j)by@c P4mj{^:~#'ԌaZא`u] }j5tG IDAT}j4+w5FwoxwYz%6q h O ZS`jɝӥ%U[$S/wAAZJ]!Y*m̲7{. vw@P@]p?Xvŝl2eZs;ċ$.ek๬Zs@% &.INu9֥QUn2Mu7xp&紞9Ԛ UQ98} j$P B0DԧWAGUS_ϴȣ!}drir)Ϩxm @ %"627uZ@g$P (}h]y5mz*n5h|Z.]=p5vīp{h{rGকVo ,|ܶ<{v~SNTaҴML:oZz~ z Tp-$9!3ĝ 6g^9 ʑgZD>5 ՃuV-qo?% ۶M ׮շ^2o搬EZ#'߲lzar?wq %TuLG~'M*~$s%x!ș데m4tPn>RICTϼr#ƫ(PK7wNuy"loml_|}w̲Bf3ۋ;,Ϣl5%Wͦڗiԕ j iU4{b5)pHM~L\@2-h-\_b'PM8wroY`Wv9\lwq]$JvWS/;D^9lJGjA:S痺"=~!m'oJ;؞y+G!R[Hc"ߎ5U\{&&S1g` KƜVSBxz[MïIKz':۾frWO|c @DSCDd\\dakSqY?za v NZeY$^g`E\? `X{/ˋ'ع~r8qːsb*ISt1~I+MxYWy0 ҲLz]z^ayÙ`ŧdFس,>i9(#XKzw"iԅbVR H۞G@ԻZH0P,-]x侑uL.I}uiy>Mhlko}มr8|=>K}X'- ֖ obY_a>ZZ귥ۢ@;[2C3p1w+G-)A'ؑ_mpMWάef3O>-QC՛:3M\& @ m9[_w>nfM:_]sT%s7ܞ|ͮ&q7s7x-P7wb"5B"Ώ6M5GtLd0N^^+hn%q<=LDH '6p"dGؠ•vٳA8b/]~l.%R/Jf2Z+l+_*FF%e"sC%t8I_/xpEn2S^DQ)nIeTFʢY(QAV} }@,hY:%aimPy0-s8d[m[S~CL`ub*"ᕤX'os^>C _R;*g :Ų 2/͛DyB篺O Zܧ2˥"UJ#.]=( POSJq_}z#7)kT[7~ LFT޿o8kUXT2G3=(N4!K z&X_x=/maUcABI& i,h0ŗC^GT%_{l@~\w}`X^`T olxb& 4]ˈLlȬ=, Ǧ{K'+*&~anTA"b@jөh-*ɻhpLbi7PXBFG/MmDjqf}Fn5}Y=n7JceaZ}Ɍ@,~4}C4s&gmNݜ [TDg&|{6)z瘕^ba}VT)^(#P2\ME*K/(;}dA~ ~w+HpX+l ~ߩ01W`rB aD^t(m&)|ɲ@H쫤I_Wt^!u 7VzX8A2CPF2S~Xߒs J)Vֲ"~s_|:iaO@En c]Yw@6{GWL(U9mqkC ث8ȬJ+Z)-OB%Ϣ]L{Үi[n+:;,2spiֹ( U}@I2+y~( ekk˜\ԲM(rP9ź.5]ࣺrh}R@9"x(0BL|]_C 7捈FV"-= M ;;ޥE<|7$W )m9YUZjy_ ScvUZk3uDkr<biMQ:] buK&qHa-J_ O4ҙ1A `}\ |P h㸷A PWn\VA$/+&:j&|jX5>?vW42LLO .@93 ~,-<8>LzɰY >0u`rC6[Y \uD͙J=U?i.[1 oUQUVji_+'~\2tٹӅcl[WY=ޭ$N%1PkTUi<0JmbL( 2 rg5~toUAUDJ߸ dRI_(P2̢$nBPM}}%l0~ѥamXO[fPԴߊS@y( GK ?xBC˜Hv\Ds%k|sC#+)x@܆;Jۘ=hV$3i{c1˳˷3h }U ׃sAc`{ܽ9psK>)W@$񂎵 ^k;W>Ɋ~]Ar߭$j|WgɘRJʢ%7z%,EH^e'-knv[郶6ѧMiZP)1Xhi' GB+E}iiPp*H)x7N͖:*|v(>;.[LObswf=DjAb\c n;= Oq9%߯7b _CmRÿljsNňr `Qcy Lpwi&KeɯH ./0xcG|Q=]R_neIc:ϰ C?za@˓wf*rus 3l7) a~VE-2vrp?zAN=,v4BłHÕ nY⇍Ṕ 1"R 5=omH}fCc%pf{ԲJyg-~5kUEZUQWbQG~f؎_|OF[t(\Wek+jyx۔L[Pz>5AW}VY]M7_=inSEȟ-Bws ,1;'Unq3u ͭ Wj_GzTnxs-)$Su]{W#br׬ȏlh'O}-g#v5((]IW3}! Aggp#h`ڸi3i[YXjc6 ge@6qh_?ONϽXk> eb!YT@̞wIw5vz/x߮ ˳;A7"١)Y䭫'`o-w_ Lac<"4Mo&H@us2Œ[0J5?6|kD/@Yȗjk5\J%.UXE?7N+}5m$ ʑgS8|v(n|9΂иǣ"UJ⯏Eq MU잲5XP+4o|S+B2/G57 K$P b?0d.{6eoR*'v'jl"L/<lld*U%x`NyBɺ[;^P7ZKjڃPB52$tL& T X"vAYL0MV8r`(c+јͺ?c(vo}c -B uoF|=Kw2vZe V݅L /&. iB5ca)ے? T X {-/T[8k Va3V:0vƧ298 D*>ȡg̻yٔTK&r6ǻіGI]7 QM6dĬPͨ BbP $P b} T3o_GȄ`k3y|gr}jj,yb棩ݞ%"S/=~M7o)TI)X E.TE^hy賍-F. j bVUB50 ]>AA~E[?jX Jjm:fe}|~#4 n/|[Km2,*Ty`^ȸ[HάBB i?p jbVU5B5)A~j+=\/H) &lo,ZLގR'A(zz1*l;?9k`0yg!y&c/zB1*rк}/6oVP[9[Zs eDg{1AA;fQj39L[sUI. IR?JW{6ߜQ_}@&sVfՄGխ_jsO:俺bBU/jŅ |Ӗ^̞w+AĺftjyOPz9hTƲg.n>b3d~z UͩX_:}[Ifyc*M\6~z U ޷BlಎU#TeEj}%CB^P$ dv@% -R;H|nKPiM_]5BU"X"oa=BbKj:-IA\z;;ֶ+]*_m07lN\ A \*lc=~16v}g<i }BU6hEjk_?O8E sZ,z6WɒHAθO h^/pp+ﺼit ѝ#M<ٸ/=Je9qMNȅ&M6^-w;~x'm}aN9HˏCg9LAks¥`(b!'&*AAZ:W kB.lZδVZȪb!A T @5*lՃu !8n*M&N,EްϚ7g6ol>O|wN\kRE~>lՒ^Lp)Ppiv`} l HC<6l T HupjA!z u?ԽPo}c9;-lo|Aj63,6QWc(aE-D" s[,gj^wlxk9E9?i{+YP91qkA3%o5Cus6 싧P:IADuKA# T2?JD:;[Jk}ohD$Tet٠_Z⌡ gA$o4 b2a#gnLFD܍\'u0iX̿.`3%s$P :Ո[ojtBlD~Z fv>2ōMO!h"\Og3^t? naZ:5٬9,`SX=_.aZoG?y~e߻? t}P|_-vWۑ_ 3jau{-!=1wn=`O?rYJyv>gӒ`I/& ə4ώҊiv_T /uTipՃxl6p؍ P%'X->OEos5h6p$ba'C)h4xgs3utxryS;8P}*e:p̧ڷorF9c^> (ƥlڿø̆XMڟ۶d|u|VcƼR081զbH4buoZq;1Q# @5 Q&+6:Rz9 *-z3PaLџ<>qsGvjpiZgrT09`Ny?{3s}FyCo#ѧ\4k,]nN6}0!8>.80rΆ)KGra.iVZ|.޼gGb%8>1Es6gA8Ut=MSA?:gn{i>x+qm#.'6ߑP% B*Pm/lˁ79 ^oɹ|. T}7w3UT9ݙ_M&4-niqsxi*x!ST--G!od9mYҳL&z$ܾ),L|سI!tR U)'DIki#0{ma*<ںJB \zIxٖ fɥ+ZnfkFk yO:"O>-m9QbgX{_faj693[1:n<ќbގlmՖtj0.h4y !UI:,z\KMPy*&<Ҷy{! HVr] &.mi .ӆr&Tj*gNyߋ{Cќ)RnZ)Z} ^zo?r_%dm4C Pv棫64=./E;0i6Xlns<3 M֏b[5EcKx;4]WAQHu2)@&!cYu&gf)V㿚 ƹTxcJZ.Qސ]jr=X)54z>Xuѐ3CN)}αzei1mQLO<kl F֣\B\`LepFN{ )KI' vAAruF6L' .ݞ^)B525ӝ݋l(L!կnox'n5%9Zox8cWzl⸽Sѭ9OU\"|M:=ƺ ˔-ڄklhbkԻE U x85:$`䲖z\W,S]a:\|-YZ.'o If you identify any errors in any of these listed products, please can you inform the Emerald support team; email . Please note that journal information is only added to this spreadsheet once the links are made live on the Emerald website. Useful URL'sManagement Development Review 0140-9174Management Research Newshttp://www.emeraldinsight.com 0268-6902Managerial Auditing JournalManagerial Finance 0309-0558Managerial Law 0960-4529 0263-4503!Marketing Intelligence & Planning 1368-3047 1356-5362 0307-4803New Library World 0034-6659Nutrition & Food Science 1065-075X 1468-4527 1463-44497Participation and Empowerment: An International Journal 0048-3486Personnel Review 0369-9420 0141-2949 1363-951X 0968-4905 0263-7472Property Management 1352-27525Qualitative Market Research: An International Journal 0968-4883Quality Assurance in Education 1355-2546 0950-4125Journal of Economic Studies'Merged into The Journal of Risk Finance 1747-3616 0090-7324Reference Services Review 0260-2288.Built Environment Project and Asset Management 2044-124XapjmlInternational BusinessmfmlmdrprlmijmnfsiltEmployee Relationsermipmrnlodjjocmijopm-Journal of Health Organisation and Managementjhomjmdimds$Information and Knowledge Managementeoiijssp&Previously published as Managerial LawJournal of Service Management 1757-5818LPreviously published as International Journal of Service Industry Management;Journal of Information, Communication and Ethics in Society 1477-996X.Gender in Management: An International Journal+International Journal of Law and Management 1754-243XAdvances in Dual Diagnosis 1757-0972 2044-1282 1463-6646 2042-38968Sport, Business and Management: An International Journal 2042-678X.Journal of International Education in Business"China Finance Review International 2044-1398Journal of Social Marketing 0160-4953Collection Building 0332-1649 1356-32892Corporate Communications: An International Journal 1472-0701 1352-7606 0965-3562 0040-0912Education + Training Journal of Asia Business Studies 1558-7894 1074-8121 1462-60045Merged with Marketing Intelligence & Planning in 20005Merged with Journal of Management in Medicine in 1999MMerged with International Journal of Quality & Reliability Management in 1999History of Education Review 0819-8691=Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management 2042-6747Meditari Accountancy Research-Journal of International Trade Law and Policy 1477-0024 2040-41664Multidiscipline Modeling in Materials and Structures 1573-61050Benchmarking for Quality Management & Technology4Business Process Re-engineering & Management JournalEmployee Counselling TodayReview of Behavioral Finance3Program: Electronic Library and Information Systemsprogrmj)Qualitative Research in Financial Markets 1755-4179 0962-25195Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies%Merged with Reference Reviews in 2001 2049-372X:Previously published as Enviromental Management and Health"Incorporating Training for QualityStrategy & Leadership?Renamed to Journal of Enterprise Information Management in 2004 1741-03988Previously published as Logistics Information Management@Renamed to Journal of Manufacturing Technology Mangement in 2004.Journal of Manufacturing Technology Management 1741-038X9Previously published as Intergrated Manufacturing SystemsInternet Research9Renamed to British Journal of Clinical Governance in 2001@World Journal of Science, Technology and Sustainable Development 2042-59455International Journal of Housing Markets and Analysis 1753-8270JInternational Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 1753-83946International Journal of Managing Projects in Business 1753-83784Merged into Career Development International in 1996 1059-5422CEducation, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues 1753-7983$Indian Growth and Development Review 1753-82541995: Abstracts only1996: Abstracts only-Journal of Research in Interactive Marketing 2040-7122BPreviously published as Direct Marketing: An International Journal 1471-5201<Journal of Financial Management of Property and Construction 1366-4387$Merged with The TQM Magazine in 1998=Now published as European Journal of Training and Development%Journal of Organizational Ethnography 2046-67495International Journal for Lesson and Learning Studies< 2046-8253 0309-0566European Journal of Marketing 0953-3230Executive Development 0263-2772 Facilities 0965-4283Health Education 0955-2065Health Manpower Management%Merged into New Library World in 2000 0019-7858"Industrial and Commercial Training 0036-8792 0263-5577$Industrial Management & Data Systems 0143-991X 0968-5227*Information Management & Computer Security 1077-5730 0959-3845Information Technology & People 0957-6061 0264-1615American Journal of Business 1935-51817Library Consortium Management: An International Journal 0737-8831Library Hi Tech 0741-9058AbstractMaxYearLibrary Hi Tech News 0143-5124Library Management 0024-2535Library Review 0957-6053/Critical Perspectives on International Business 0025-1747Management Decision 1940-5979Agricultural Finance Review 0002-1466/Journal of Applied Research in Higher Education0International Journal for Researcher Development 0972-7981/Asia-Pacific Journal of Business Administration5International Journal of Law in the Built Environment 1756-1450 1756-669X#Journal of Chinese Entrepreneurship 1756-13966International Journal of Event and Festival ManagementFInternational Journal of Disaster Resilience in the Built Environment .International Journal of Structural Integrity (International Journal of Lean Six Sigma 2Journal of Science and Technology Policy in China ijbmAssembly AutomationaaAdvanced AutomationpsplrimricthmmijqrmManaging Qualityijchmijpsm'International Journal of Wine Marketingijwm.Human Resource Management International DigesthrmidimcsirjmpmajwimrEuropean Business ReviewebrsdijcstaaajijemEducation Managementijhcqaedkjmtmfbfjnlw"Disaster Prevention and Managementdpmjeajsmijcmjcm 1056-9219 1754-4408+Journal of Place Management and Development 1753-8335eclhsqmr Circuit WorldcwMicroelectronics Internationalmissmtejimjkmijams/Aslib Proceedings: New Information Perspectives:Now Incorporating International Journal of Quality Science+Incorporating Journal of Management Historyx 1475-4398 1328-7265 1755-425X 1753-9269 0967-5426 1756-378X*Incorporating Librarian Career Development+Incorporating Management Development Review9Previously published as Journal of management in Medicine/South Asian Journal of Global Business Research 2045-4457Emerald Management First http://first.emeraldinsight.com/'Journal of European Industrial Training 1469-1930Journal of Intellectual Capital"Previously published as Work StudyHandbook of Business Strategy#Journal of Communication Management 1363-254X9Construction Innovation: Information, Process, Management 1471-4175 Journal of Facilities Management 1472-5967Journal of Financial Crime 1359-0790 1368-5201.Journal of Financial Regulation and Compliance 1358-1988 Journal of Corporate Real Estate 1463-001X9Incorporating Police Studies & American Journal of PoliceIncorporating Asian Libraries 1526-5943Incorporating Balance Sheet)Incorporating Electronic Resources ReviewEMerged into Leadership and Organizational Development Journal in 2000>International Journal of Accounting and Information Management 1834-76490International Journal of Commerce and Management+International Journal of Emergency Services 2047-0894<International Journal of Mentoring and Coaching in Education 2046-6854'Smart and Sustainable Built Environment 2046-6099jqme8Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Sciencejmpamsrpjbpmjjmh=International Journal of Entrepreneurial Behaviour & ResearchijebritpOCLC Systems & Servicesoclccwisccij*The Bottom Line: Managing Library FinancesblcbintraljCOMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic EngineeringcompelijqsscmajpDPolicing: An International Journal of Police Strategies & Managementpijpsm 0964-9425Women in Management Review 0043-8022 Work Study 1352-3074!World Class Design to Manufacture-Leadership & Organization Development Journal!Journal of Management Development'International Journal of Bank Marketing/International Journal of Educational Management3Cross Cultural Management: An International JournalAslib Proceedings#Performance Measurement and MetricsJournal of Workplace Learning 0307-4358,Journal of Enterprise Information Management Access URL 1463-6697 1463-6689NIndustrial Robot: The international journal of industrial and service robotics+Renamed to Business Strategy Series in 2007GPreviously published as Journal of Accounting and Organisational Changejfmmrafecamvinejbs 0275-6668hbs 0894-4318cpoibijmfThe Journal of Risk Financejrfbjmsbrjmimqrom1The International Journal of Logistics Managementijlmijoemjtmcjcomjfmjfc#Journal of Money Laundering Controljmlcjfrcjcrejoic/Qualitative Research in Accounting & Managementqram-Journal of Accounting & Organizational Changejaoc.Journal of Human Resource Costing & Accountingjhrcasef<Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible MarketersycBusiness Strategy Seriesbss 1751-5637ci2Police Studies: Intnl Review of Police Developmentpserr&British Journal of Clinical Governancebjcgeiows Logistics Information Managementlimemh Integrated Manufacturing Systemsimststjpvijmm96478356/7/811/2211 Engineeringmetjcmsijphmdmij3Transforming Government: People, Process and PolicytgijcthrijesmjecAsian Journal on Quality 1598-2688$Journal of Financial Economic Policy 1757-6385KManagement Research: The Journal of the Iberoamerican Academy of Management2Previously published as Women In Management Review 2040-7149Management Research Review 2040-82690Previously published as Management Research News;Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal9Previously published as Equal Opportunities International Journal of Investment Compliance 1528-5812 Humanomics 0828-8666 1475-7702 1176-6093 1832-5912 1401-338X Review of Accounting and Finance 0954-7541 0960-0035EInternational Journal of Physical Distribution & Logistics Management 0951-35581International Journal of Public Sector Management 0265-671X 1751-18799International Journal of Quality & Reliability Management 1359-8538(International Journal of Quality Science 0959-05529International Journal of Retail & Distribution Management 0956-42334International Journal of Service Industry Management 0306-8293)International Journal of Social Economics 0144-333X4International Journal of Sociology and Social Policy 1467-6370;International Journal of Sustainability in Higher Education 1466-6189(International Journal on Grey Literature 0265-1335International Marketing Review 1066-2243 0885-8624 0736-3761Journal of Consumer Marketing 0144-3585 0957-8234%Journal of Educational Administration 0309-0590-Journal of Hospitality and Tourism Technology 1757-9880 1367-3270Journal of Knowledge Management 1355-252XJournal of Management History 0268-9235 0268-3946 Journal of Managerial Psychology*Journal of Advances in Management Research(International Journal of Prisoner Health 1744-9200$Grey Systems: Theory and Application 2043-9377%Journal of Family Business Management 2043-6238 1355-2538 0953-4814+Journal of Organizational Change Management 1061-0421 0958-868XJournal of Property Finance 1463-578X(Journal of Property Investment & FinanceStrategic HR Review 1755-750XJournal of Criminal Psychology 2009-3829 0954-0911 1087-8572 0263-080XGEMS_ID Journal TitleAcronymParentJournalIDAbstractMinYearFulltextMinYearFulltextMaxYearAbstractMinVolAbstractMinIss< FulltextMinVolFulltextMinIssFulltextMaxVolFulltextMaxIss SubjectIDSubjectColNotesCurrentmd%Management Science/Management StudiesYjesjeitetijpdlmijseejm Marketing 1466-82032Journal of Aggression, Conflict and Peace Research 1759-6599!Journal of Assistive Technologies 1754-9450Journal of Children s Services 1746-66608Journal of Learning Disabilities and Offending Behaviour 2042-0927 0955-8217 1351-30367Now published as Benchmarking: An International Journal 1355-25034Now published as Business Process Management Journal]Merged in 1997 to form Policing: An International Journal of Police Strategies and Management@Merged with Journal of Property Valuation and Investment in 1998,Journal of Property Valuation and Investment;Renamed to Journal of Property Investment & Finance in 1999 0960-27124Merged with Integrated Manufacturing Systems in 2001JRenamed to Participation and Empowerment: An International Journal in 1999 0968-4891*International Journal of Career Management*Interactive Technology and Smart Education 1741-5659?International Journal of Pervasive Computing and Communications 1742-7371"China Agricultural Economic Review 1756-137XDrugs and Alcohol Today 1745-92654Ethnicity and Inequalities in Health and Social Care 1757-0980Housing Care and Support 1460-8790 1747-9894 0955-534X 1742-2043 1460-1060)European Journal of Innovation Management'Asian Education and Development Studies 2046-3162Multinational Business Review 1525-383X http://books.emeraldinsight.com/ 0114-0582-Journal of Engineering, Design and Technologyjedt 1726-0531,International Journal of Conflict Managementijcma 1044-4068<Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies 2044-08395International Journal of Quality and Service Sciences 1065-0741Campus-Wide Information Systems 1362-0436 Career Development InternationalBaltic Journal of Management 1746-5265Society and Business Review 1746-5680"Journal of Modelling in Management 1746-5664NQualitative Research in Organizations and Management: An International Journal 1746-5648)International Journal of Emerging Markets 1746-8809)Journal of Technology Management in China 1746-8779 0305-6120 1063-0279.Journal of Knowledge-based Innovation in China 1756-1418-Journal of Entrepreneurship and Public Policy 2045-2101 Foresight+Journal of Fashion Marketing and Management 1355-2511-Journal of Quality in Maintenance Engineering 0887-6045Journal of Services Marketing 0368-492X 1366-0756Leadership in Health Services 0968-0810Librarian Career Development 1466-2760Social Responsibility Journal 1747-1117/Strategic Outsourcing: An international Journal 1753-8297A Life in the Day 1366-62823Advances in Mental Health and Learning Disabilities 1753-01807Advances in Mental Health and Intellectual DisabilitiesOPreviously published as Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities)Previously published as A Life in the DayTourism Review 1660-5373PIncorporating International Journal of Career Management & Executive Development 2048-86965Previously published as Handbook of Business StrategyAsian Review of Accountingara 1321-7348Pacific Accounting Reviewpar 1758-2954(Arts Marketing: An International Journal 2044-2084CJournal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development 2044-12665Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship0International Journal of Organizational Analysisijoa@Renamed to Clinical Governance: An International Journal in 2003QRenamed to International Journal of Productivity & Performance Management in 2004 EconomicsLearning and Development#Operations and Logistics Management3/4Accounting and FinanceBusiness Ethics and LawShibboleth WAYFThe TQM Journal 1754-2731jmh_arcBRenamed to International Journal of Wine Business Research in 2007+Journal of Historical Research in Marketing#Journal of Indian Business Research 1755-4195,European Journal of Training and Development 2046-9012?Previously published as Journal of European Industrial Training(Worldwide Hospitality and Tourism Themes 1755-4217/Journal of Economic and Administrative Sciences 1026-4116IWorld Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 2042-59610Higher Education, Skills and Work-based LearningInterlending & Document Supply 1465-46521International Journal of Agile Management Systems 0265-2323 0955-6222 0959-6119<International Journal of Contemporary Hospitality ManagementAccounting Research Journal 1030-9616Emerald Hardcopy Book Store 1355-2554 0952-68626International Journal of Health Care Quality Assurance 0143-7720!International Journal of Manpower 0961-5539 0144-3577;International Journal of Operations & Production Management,Journal of Chinese Human Resource Management 2040-80052African Journal of Economic and Management Studies 2040-0705$Nankai Business Review International 2040-8749Journal of Islamic Marketing 1759-0833-Journal of Financial Reporting and Accounting 1985-2517 1466-4100 2046-469XDelisted in 2001!Journal of Management in Medicine&Merged with Library Management in 2000FMerged with Human Resource Management: An International Digest in 19984Merged into Integrated Manufacturing Systems in 1996Pricing Strategy and Practice Studies in Economics and FinanceSocial Enterprise Journal 1750-8614 1086-7376FIncorporating Journal of Marketing Practice: Applied Marketing ScienceDPreviously published as Journal of Property Valuation and Investment 1759-5908 1757-9864 1758-552X 1536-5433Qualitative Research Journal 1443-9883 1463-7154#Business Process Management Journal3Journal of Islamic Accounting and Business Research 1759-08178Sustainability Accounting, Management and Policy Journal 2040-8021!Journal of Global Responsibility 2041-25680International Journal of Web Information Systems 1744-00844International Journal of Workplace Health Management 1753-8351lhtlhtnrsrijgllcmijcgijijshejicslIncorporating The Antidote+Clinical Performance and Quality HealthcarecpqhcThe Electronic LibraryelOnline Information Reviewoir Balance SheetbsmbeCorporate Governancecg The AntidoteslajsbedInfo infofsOn The Horizon othapjdpmm3Renamed to Career Development International in 1996 0955-6214Empowerment in OrganizationsUseful Emerald URLs KybernetesEngineering Computations 0957-4093 0001-253X6Engineering, Construction and Architectural Management$Industrial Lubrication and Tribology8International Journal of Clothing Science and Technology@International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid FlowJournal of Business StrategyJournal of Documentation4Journal of Small Business and Enterprise DevelopmentMeasuring Business ExcellencePigment & Resin TechnologyRapid Prototyping JournalRecords Management Journal Sensor Review$Soldering & Surface Mount TechnologyVINE'"Click here to return to contents page" 0022-0418 1361-2026 1467-8047+International Journal of Managerial Finance+International Journal of Development Issues>International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics&Journal of Applied Accounting Research(Journal of European Real Estate Research"Journal of Strategy and Management-Journal of Systems and Information TechnologyStructural Survey 1359-85461Supply Chain Management: An International Journal>Previously published as British Journal of Clinical Governance 1352-7592 0888-045X 0264-0473 0951-354XChinese Management Studies 1750-614XAvailable 2007*Direct Marketing: An International Journal 1750-5933(Previously published as The TQM MagazineBInternational Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 1750-61821Internationa< l Journal of Energy Sector Management 1750-6220@International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing 1750-6123LJournal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 1750-6204,Multicultural Education & Technology Journal 1750-497X 1750-6166 0262-1711 1366-5626 0143-7739 0969-6474 0954-478X 0968-4875Training for QualityDelisted 1st January 2013(The British Journal of Forensic Practice Journal of Forensic Practice 2050-8794<Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour 2050-8824QPreviously published as Journal of Learning Disabilities and Offending Behaviour @Previously published as The British Journal of Forensic Practice5International Journal of Intelligent Unmanned Systems 2049-6427FJournal of Global Mobility: The Home of Expatriate Management Research 2049-8799MTherapeutic Communities: The International Journal of Therapeutic Communities 0964-1866?Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance 2051-6614'Aslib Journal of Information Management 2050-3806)Previously published as Aslib Proceedings1Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies 2053-4604;Previously published as Journal of Chinese Entrepreneurship3Journal of Science and Technology Policy ManagementIPreviously published as Journal of Science and Technology Policy in China#Journal for Multicultural Education 2053-535XDPreviously published as Multicultural Education & Technology JournalEmerald advanced search pagewww.emeraldinsight.com/loi/aldwww.emeraldinsight.com/loi/arjwww.emeraldinsight.com/loi/aaajwww.emeraldinsight.com/loi/add www.emeraldinsight.com/loi/amhid www.emeraldinsight.com/loi/amhld www.emeraldinsight.com/loi/ajemswww.emeraldinsight.com/loi/afrwww.emeraldinsight.com/loi/aeatwww.emeraldinsight.com/loi/ajbwww.emeraldinsight.com/loi/ajpwww.emeraldinsight.com/loi/acmmwww.emeraldinsight.com/loi/am www.emeraldinsight.com/loi/apjmlwww.emeraldinsight.com/loi/aedswww.emeraldinsight.com/loi/ajqwww.emeraldinsight.com/loi/alwww.emeraldinsight.com/loi/ara www.emeraldinsight.com/loi/apjbawww.emeraldinsight.com/loi/apwww.emeraldinsight.com/loi/ajimwww.emeraldinsight.com/loi/aawww.emeraldinsight.com/loi/bswww.emeraldinsight.com/loi/bjmwww.emeraldinsight.com/loi/bijwww.emeraldinsight.com/loi/bfjwww.emeraldinsight.com/loi/bjcgwww.emeraldinsight.com/loi/bjfp www.emeraldinsight.com/loi/bepamwww.emeraldinsight.com/loi/bpmj www.emeraldinsight.com/loi/bprmjwww.emeraldinsight.com/loi/bsswww.emeraldinsight.com/loi/cwiswww.emeraldinsight.com/loi/cdiwww.emeraldinsight.com/loi/caerwww.emeraldinsight.com/loi/cfriwww.emeraldinsight.com/loi/cmswww.emeraldinsight.com/loi/cwwww.emeraldinsight.com/loi/cgij www.emeraldinsight.com/loi/cpqhcwww.emeraldinsight.com/loi/cb!www.emeraldinsight.com/loi/compelwww.emeraldinsight.com/loi/crwww.emeraldinsight.com/loi/ciwww.emeraldinsight.com/loi/ccijwww.emeraldinsight.com/loi/cg www.emeraldinsight.com/loi/cpoibwww.emeraldinsight.com/loi/ccmwww.emeraldinsight.com/loi/dlowww.emeraldinsight.com/loi/dpmwww.emeraldinsight.com/loi/datwww.emeraldinsight.com/loi/etwww.emeraldinsight.com/loi/ebswww.emeraldinsight.com/loi/errwww.emeraldinsight.com/loi/ectwww.emeraldinsight.com/loi/erwww.emeraldinsight.com/loi/eiowww.emeraldinsight.com/loi/ecwww.emeraldinsight.com/loi/ecamwww.emeraldinsight.com/loi/emhwww.emeraldinsight.com/loi/eoiwww.emeraldinsight.com/loi/edi www.emeraldinsight.com/loi/eihscwww.emeraldinsight.com/loi/emjbwww.emeraldinsight.com/loi/ebrwww.emeraldinsight.com/loi/ejimwww.emeraldinsight.com/loi/ejmwww.emeraldinsight.com/loi/ejtdwww.emeraldinsight.com/loi/edwww.emeraldinsight.com/loi/fwww.emeraldinsight.com/loi/fswww.emeraldinsight.com/loi/gmwww.emeraldinsight.com/loi/gswww.emeraldinsight.com/loi/hbswww.emeraldinsight.com/loi/hewww.emeraldinsight.com/loi/hmm!www.emeraldinsight.com/loi/heswblwww.emeraldinsight.com/loi/herwww.emeraldinsight.com/loi/hcs www.emeraldinsight.com/loi/hrmidwww.emeraldinsight.com/loi/hwww.emeraldinsight.com/loi/igdrwww.emeraldinsight.com/loi/ictwww.emeraldinsight.com/loi/iltwww.emeraldinsight.com/loi/imdswww.emeraldinsight.com/loi/irwww.emeraldinsight.com/loi/infowww.emeraldinsight.com/loi/imcswww.emeraldinsight.com/loi/itpwww.emeraldinsight.com/loi/imswww.emeraldinsight.com/loi/itsewww.emeraldinsight.com/loi/ilds www.emeraldinsight.com/loi/ijllswww.emeraldinsight.com/loi/ijrd www.emeraldinsight.com/loi/ijaim www.emeraldinsight.com/loi/ijamswww.emeraldinsight.com/loi/ijbmwww.emeraldinsight.com/loi/ijcm!www.emeraldinsight.com/loi/ijccsm www.emeraldinsight.com/loi/ijcst!www.emeraldinsight.com/loi/ijcoma www.emeraldinsight.com/loi/ijcma www.emeraldinsight.com/loi/ijchm!www.emeraldinsight.com/loi/ijcthrwww.emeraldinsight.com/loi/ijdi!www.emeraldinsight.com/loi/ijdrbewww.emeraldinsight.com/loi/ijemwww.emeraldinsight.com/loi/ijes www.emeraldinsight.com/loi/ijoem www.emeraldinsight.com/loi/ijesm www.emeraldinsight.com/loi/ijebr www.emeraldinsight.com/loi/ijefmwww.emeraldinsight.com/loi/ijge!www.emeraldinsight.com/loi/ijhcqa www.emeraldinsight.com/loi/ijhma www.emeraldinsight.com/loi/ijicc www.emeraldinsight.com/loi/ijius www.emeraldinsight.com/loi/imefm www.emeraldinsight.com/loi/ijlma www.emeraldinsight.com/loi/ijlbe www.emeraldinsight.com/loi/ijlps www.emeraldinsight.com/loi/ijlsswww.emeraldinsight.com/loi/ijlmwww.emeraldinsight.com/loi/ijmf www.emeraldinsight.com/loi/ijmpbwww.emeraldinsight.com/loi/ijm www.emeraldinsight.com/loi/ijmce!www.emeraldinsight.com/loi/ijmhscwww.emeraldinsight.com/loi/hff www.emeraldinsight.com/loi/ijopmwww.emeraldinsight.com/loi/ijoa www.emeraldinsight.com/loi/ijpcc www.emeraldinsight.com/loi/ijphm!www.emeraldinsight.com/loi/ijpdlmwww.emeraldinsight.com/loi/ijph www.emeraldinsight.com/loi/ijppm www.emeraldinsight.com/loi/ijpsm www.emeraldinsight.com/loi/ijqrm www.emeraldinsight.com/loi/ijqsswww.emeraldinsight.com/loi/ijqs www.emeraldinsight.com/loi/ijrdm www.emeraldinsight.com/loi/ijsimwww.emeraldinsight.com/loi/ijse www.emeraldinsight.com/loi/ijsspwww.emeraldinsight.com/loi/ijsi www.emeraldinsight.com/loi/ijshe www.emeraldinsight.com/loi/ijwis www.emeraldinsight.com/loi/ijwbrwww.emeraldinsight.com/loi/ijwm www.emeraldinsight.com/loi/ijwhmwww.emeraldinsight.com/loi/ijglwww.emeraldinsight.com/loi/imrwww.emeraldinsight.com/loi/intrwww.emeraldinsight.com/loi/jaocwww.emeraldinsight.com/loi/jaeewww.emeraldinsight.com/loi/japwww.emeraldinsight.com/loi/jamr www.emeraldinsight.com/loi/jacpr www.emeraldinsight.com/loi/jadeewww.emeraldinsight.com/loi/jaar www.emeraldinsight.com/loi/jarhewww.emeraldinsight.com/loi/jabswww.emeraldinsight.com/loi/jatwww.emeraldinsight.com/loi/jbimwww.emeraldinsight.com/loi/jbswww.emeraldinsight.com/loi/jcs!www.emeraldinsight.com/loi/jceftswww.emeraldinsight.com/loi/jce www.emeraldinsight.com/loi/jchrmwww.emeraldinsight.com/loi/jcomwww.emeraldinsight.com/loi/jcmwww.emeraldinsight.com/loi/jcrewww.emeraldinsight.com/loi/jcp!www.emeraldinsight.com/loi/jchmsdwww.emeraldinsight.com/loi/jdwww.emeraldinsight.com/loi/jeaswww.emeraldinsight.com/loi/jeswww.emeraldinsight.com/loi/jeawww.emeraldinsight.com/loi/jedtwww.emeraldinsight.com/loi/jeimwww.emeraldinsight.com/loi/jecwww.emeraldinsight.com/loi/jeppwww.emeraldinsight.com/loi/jeeewww.emeraldinsight.com/loi/jeit www.emeraldinsight.com/loi/jererwww.emeraldinsight.com/loi/jfmwww.emeraldinsight.com/loi/jfbmwww.emeraldinsight.com/loi/jfmmwww.emeraldinsight.com/loi/jfcwww.emeraldinsight.com/loi/jfep www.emeraldinsight.com/loi/jfmpcwww.emeraldinsight.com/loi/jfrcwww.emeraldinsight.com/loi/jfrawww.emeraldinsight.com/loi/jfpwww.emeraldinsight.com/loi/jgmwww.emeraldinsight.com/loi/jgrwww.emeraldinsight.com/< loi/jhomwww.emeraldinsight.com/loi/jhrmwww.emeraldinsight.com/loi/jhtt www.emeraldinsight.com/loi/jhrca!www.emeraldinsight.com/loi/jhlscmwww.emeraldinsight.com/loi/jibr www.emeraldinsight.com/loi/jiceswww.emeraldinsight.com/loi/jicawww.emeraldinsight.com/loi/jic www.emeraldinsight.com/loi/jidobwww.emeraldinsight.com/loi/jieb www.emeraldinsight.com/loi/jitlpwww.emeraldinsight.com/loi/joic www.emeraldinsight.com/loi/jiabrwww.emeraldinsight.com/loi/jimawww.emeraldinsight.com/loi/jkmwww.emeraldinsight.com/loi/jkic www.emeraldinsight.com/loi/jldobwww.emeraldinsight.com/loi/jmdwww.emeraldinsight.com/loi/jmh"www.emeraldinsight.com/loi/jmh_arcwww.emeraldinsight.com/loi/jmmwww.emeraldinsight.com/loi/jmpwww.emeraldinsight.com/loi/jmtm!www.emeraldinsight.com/loi/jmpams!www.emeraldinsight.com/loi/jmhtepwww.emeraldinsight.com/loi/jmlcwww.emeraldinsight.com/loi/jmewww.emeraldinsight.com/loi/jocm www.emeraldinsight.com/loi/joeppwww.emeraldinsight.com/loi/joewww.emeraldinsight.com/loi/jpmdwww.emeraldinsight.com/loi/jpbmwww.emeraldinsight.com/loi/jpfwww.emeraldinsight.com/loi/jpifwww.emeraldinsight.com/loi/jpviwww.emeraldinsight.com/loi/jpmhwww.emeraldinsight.com/loi/jqmewww.emeraldinsight.com/loi/jrimwww.emeraldinsight.com/loi/jrme www.emeraldinsight.com/loi/jstpc www.emeraldinsight.com/loi/jstpmwww.emeraldinsight.com/loi/josmwww.emeraldinsight.com/loi/jsm www.emeraldinsight.com/loi/jsbed www.emeraldinsight.com/loi/jsocmwww.emeraldinsight.com/loi/jsmawww.emeraldinsight.com/loi/jsitwww.emeraldinsight.com/loi/jtmcwww.emeraldinsight.com/loi/jwlwww.emeraldinsight.com/loi/kwww.emeraldinsight.com/loi/lodjwww.emeraldinsight.com/loi/lhswww.emeraldinsight.com/loi/lcd www.emeraldinsight.com/loi/lcmijwww.emeraldinsight.com/loi/lhtwww.emeraldinsight.com/loi/lhtnwww.emeraldinsight.com/loi/lmwww.emeraldinsight.com/loi/lrwww.emeraldinsight.com/loi/limwww.emeraldinsight.com/loi/mdwww.emeraldinsight.com/loi/mdrwww.emeraldinsight.com/loi/meqwww.emeraldinsight.com/loi/mrnwww.emeraldinsight.com/loi/mrr!www.emeraldinsight.com/loi/mrjiamwww.emeraldinsight.com/loi/majwww.emeraldinsight.com/loi/mfwww.emeraldinsight.com/loi/mlwww.emeraldinsight.com/loi/msqwww.emeraldinsight.com/loi/mipwww.emeraldinsight.com/loi/mbe www.emeraldinsight.com/loi/medarwww.emeraldinsight.com/loi/mhsiwww.emeraldinsight.com/loi/mhrjwww.emeraldinsight.com/loi/miwww.emeraldinsight.com/loi/metjwww.emeraldinsight.com/loi/mmmswww.emeraldinsight.com/loi/mbrwww.emeraldinsight.com/loi/nbriwww.emeraldinsight.com/loi/nlwwww.emeraldinsight.com/loi/nfswww.emeraldinsight.com/loi/oclcwww.emeraldinsight.com/loi/othwww.emeraldinsight.com/loi/oirwww.emeraldinsight.com/loi/parwww.emeraldinsight.com/loi/pewww.emeraldinsight.com/loi/pmmwww.emeraldinsight.com/loi/prwww.emeraldinsight.com/loi/prtwww.emeraldinsight.com/loi/ps!www.emeraldinsight.com/loi/pijpsmwww.emeraldinsight.com/loi/pspwww.emeraldinsight.com/loi/progwww.emeraldinsight.com/loi/pmwww.emeraldinsight.com/loi/qmrwww.emeraldinsight.com/loi/qramwww.emeraldinsight.com/loi/qrfmwww.emeraldinsight.com/loi/qromwww.emeraldinsight.com/loi/qaewww.emeraldinsight.com/loi/qaoawww.emeraldinsight.com/loi/rpjwww.emeraldinsight.com/loi/rmjwww.emeraldinsight.com/loi/rrwww.emeraldinsight.com/loi/rsrwww.emeraldinsight.com/loi/rafwww.emeraldinsight.com/loi/rbfwww.emeraldinsight.com/loi/scwww.emeraldinsight.com/loi/sr www.emeraldinsight.com/loi/sasbewww.emeraldinsight.com/loi/scnwww.emeraldinsight.com/loi/sejwww.emeraldinsight.com/loi/srjwww.emeraldinsight.com/loi/sbrwww.emeraldinsight.com/loi/ssmt!www.emeraldinsight.com/loi/sajgbrwww.emeraldinsight.com/loi/sbmwww.emeraldinsight.com/loi/sdwww.emeraldinsight.com/loi/shrwww.emeraldinsight.com/loi/sowww.emeraldinsight.com/loi/slwww.emeraldinsight.com/loi/sswww.emeraldinsight.com/loi/sefwww.emeraldinsight.com/loi/scm www.emeraldinsight.com/loi/sampjwww.emeraldinsight.com/loi/tpmwww.emeraldinsight.com/loi/slawww.emeraldinsight.com/loi/blwww.emeraldinsight.com/loi/elwww.emeraldinsight.com/loi/jrfwww.emeraldinsight.com/loi/tlowww.emeraldinsight.com/loi/tqmwww.emeraldinsight.com/loi/tldrwww.emeraldinsight.com/loi/trwww.emeraldinsight.com/loi/tfqwww.emeraldinsight.com/loi/tstwww.emeraldinsight.com/loi/tgwww.emeraldinsight.com/loi/vinewww.emeraldinsight.com/loi/wimrwww.emeraldinsight.com/loi/wswww.emeraldinsight.com/loi/wwopwww.emeraldinsight.com/loi/wcdm!www.emeraldinsight.com/loi/wjemsd!www.emeraldinsight.com/loi/wjstsd www.emeraldinsight.com/loi/whattwww.emeraldinsight.com/loi/ycEmerald Content site homepage Emerald Corporate site home page%http://www.emeraldgrouppublishing.com-http://www.emeraldinsight.com/action/doSearchwww.emeraldinsight.com/loi/tcArts and the Market 2056-4945=Previously published Arts Marketing: An International Journal'Now published as to Arts and the Marketwww.emeraldinsight.com/loi/aam@The International Journal of Information and Learning Technology 2056-4880 www.emeraldinsight.com/loi/ijiltQNow published as The International Journal of Information and Learning Technology7Previously published as Campus-Wide Information Systems 2056-4902DNow published as International Journal of Human Rights in HealthcareLPreviously published as Ethnicity and Inequalities in Health and Social Care www.emeraldinsight.com/loi/ijhrh 2049-3983 www.emeraldinsight.com/loi/ebhrmInformation & Computer Security 2056-49610Now published as Information & Computer SecurityBPreviously published as Information Management & Computer Securitywww.emeraldinsight.com/loi/ics6International Journal of Leadership in Public Services*International Journal of Public Leadership 2056-4929;Now published as International Journal of Public LeadershipNPreviously published as International Journal of Leadership in Public Serviceswww.emeraldinsight.com/loi/ijpl&Journal of Service Theory and Practice 2055-62257Now published as Journal of Service Theory and Practice0Previously published as Managing Service Qualitywww.emeraldinsight.com/loi/jstpCompetitiveness ReviewDelisted Jan 20157Journal of Criminological Research, Policy and Practice 2056-3841 www.emeraldinsight.com/loi/jcrpp%English Teaching: Practice & Critique 1175-8708www.emeraldinsight.com/loi/etpcAdvances in Autism 2056-3868www.emeraldinsight.com/loi/aia 2056-3515www.emeraldinsight.com/loi/asrAnnals in Social ResponsibilityInterlending Review 0140-2773 1022-2529FStill published as Meditari Accountancy Research under new ISSN number"www.emeraldinsight.com/journal/marOnline and CD-Rom Review 1353-2642www.emeraldinsight.com/loi/ocrr-Later published as Online Information Review/Now published as Interlending & Document Supplywww.emeraldinsight.com/loi/ilr;http://www.emeraldinsight.com/action/ssostart?idp=entity idOpenAthens WAYF 1012-8255www.emeraldinsight.com/loi/arla-Journal of Professional Capital and Community 2056-9548www.emeraldinsight.com/loi/jpcc>International Journal of Comparative Education and Development 2309-4907 www.emeraldinsight.com/loi/ijced%Cross Cultural & Strategic Management 2059-5794www.emeraldinsight.com/loi/ccsmJPreviouly published as Cross Cultural Management: An International Journal{Now published as International Journal of Health Governance; Previously published as British Journal of Clinical GovernanceThe Journal of Adult Protection=The Journal of Mental Health Training, Education and PracticeDigital Library Perspectives 2059-5816/Previously published as OCLC Systems & Serviceswww.emeraldinsight.com/loi/dlp-Review of International Business and Strategy 2059-6014<VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems 2059-5891MNow published as VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems< Previously published as VINE!www.emeraldinsight.com/loi/vjikms*International Journal of Health Governance 2059-4631FPreviously published as Clinical Governance: An International Journal www.emeraldinsight.com/loi/ijhg6Now published as Cross Cultural & Strategic ManagementIPreviously published as International Journal of Commerce and Management www.emeraldinsight.com/loi/ribs+International Journal of Innovation Science 1757-2223 1464-6668 www.emeraldinsight.com/loi/ijsmsJournal of Korea Trade 1229-828Xwww.emeraldinsight.com/loi/jkt&Journal of Structural Fire Engineering 2040-2317www.emeraldinsight.com/loi/jsfe'Research Journal of Textile and Apparel 1560-6074www.emeraldinsight.com/loi/rjtaWorld Journal of Engineering 1708-5284www.emeraldinsight.com/loi/wjeDe-Listed 2016'International Journal of Tourism Cities 2056-5607www.emeraldinsight.com/loi/ijtc#www.emeraldinsight.com/journal/bqmtwww.emeraldinsight.com/loi/jm2www.emeraldinsight.com/loi/tqmm+Social Transformations in Chinese Societies 1871-2673 IMP Journal 0809-7259www.emeraldinsight.com/loi/imp)Digital Policy, Regulation and Governance 2398-50384Renamed to Digital Policy, Regulation and GovernancePreviously published as infowww.emeraldinsight.com/loi/dprg"Information Discovery and Delivery 2398-62476Previously published as Interlending & Document Supplywww.emeraldinsight.com/loi/idd]Renamed to Information Discovery and Delivery and Previously published as Interlending Review.Studies in Graduate and Postdoctoral Education 2398-46869Renamed to Studies in Graduate and Postdoctoral EducationHPreviously published as International Journal for Researcher Developmentwww.emeraldinsight.com/loi/sgpe Journal of Enabling Technologies 2398-6263+Renamed to Journal of Enabling Technologies9Previously published as Journal of Assistive Technologies Information and Learning Science 2398-5348JIncorporating Asian Libraries; renamed as Information and Learning Science)Previously published as New Library Worldwww.emeraldinsight.com/loi/ils"Policing: An International JournalIncorporating Police Studies & American Journal of Police; previoulsy named as Policing: An International Journal of Police Strategies & Management'South Asian Journal of Business Studies 2398-628X2Renamed to South Asian Journal of Business StudiesGPreviously published as South Asian Journal of Global Business Research www.emeraldinsight.com/loi/sajbs3Journal of Global Operations and Strategic Sourcing 2398-5364>Renamed to Journal of Global Operations and Strategic SourcingGPreviously published as Strategic Outsourcing: An international Journal www.emeraldinsight.com/loi/jgoss:International Journal of Building Pathology and Adaptation 2398-4708ERenamed to International Journal of Building Pathology and Adaptation)Previously published as Structural Survey www.emeraldinsight.com/loi/ijbpa$Social Studies Research and Practice 1933-5415www.emeraldinsight.com/loi/ssrp www.emeraldinsight.com/loi/stics&International Journal of Crowd Science 2398-7294%All Emerald Journals - A to Z Listing"Full Title of ALL Emerald Journals&Emerald's A-Z list of current journalsEmerald eJournals PremierEmerald Management PlusEmerald Management 200Emerald Management 175Emerald Management 120Emerald Management 60 Access URL Information URL-Backfiles From (see also bacfkiles worksheet)+Backfiles To (see also bacfkiles worksheet)First Backfile VolumeFinal Backfile Volume Fulltext Articles Available FromFirst Fulltext VolumeFirst Fulltext IssueFinal Fulltext YearFinal Fulltext VolumeFinal Fulltext Issue3Now published as Mental Health and Social InclusionDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ald3Academia Revista Latinoamericana de Administracion Ewww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=arlaAcademic and Library Computing 1055-47692Later published as Campus-Wide Information Systemswww.emeraldinsight.com/loi/alcDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=arjEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=aaajDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=aiaDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=addFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=amhidHNow published as Advances in Mental Health and Intellectual DisabilitiesFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=amhldFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ajemsDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=afrEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=aeatDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ajbDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ajpDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=asrEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=acmmDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=aamCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=am/Asia Pacific International Journal of Marketing 0954-7517@Now published as Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics www.emeraldinsight.com/loi/apijmGPreviously published as Asia Pacific International Journal of MarketingFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=apjml/Asian Association of Open Universities Journal 1858-3431 OPEN ACCESS www.emeraldinsight.com/loi/aaoujFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=aaoujEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=aedsDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ajqCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=alDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=araFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=apjbaEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ajim8Now published as Aslib Journal of Information ManagementCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=apCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=aaCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=bsDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=bjmDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=bijHPreviously published as Benchmarking for Quality Management & Technology BLL Review 0305-6503&Later published as Interlending Reviewwww.emeraldinsight.com/loi/bllDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=bfjFNow published as Clinical Governance: An International Journal in 2003Ewww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=bjcgFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=bepamLPreviously published as Business Process Re-engineering & Management JournalEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=bpmjlPreviously published as Handbook of Business Strategy. Later Now published as Journal of Behavioral StrategyDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=bssEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=cwisDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=cdiEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=caerEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=cfriDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=cmsCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=cwEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=cgij?Now published as British Journal of Clinical Governance in 2001Fwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=cpqhcCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=cbGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=co< mpelCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=crCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ciEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ccijCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=cgFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=cpoibEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ccsmDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ccmDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=dloDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=dlpEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=dprgENow published as Journal of Research in Interactive Marketing in 2010Ewww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jrimDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=dpmDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=datCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=etDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ebsDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=err(Renames as Journal of Workplace LearningDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ectCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=erPNow published as Participation and Empowerment: An International Journal in 1999Dwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=eioCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ecEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ecamEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=etpcUNow published as Management of Enviromental Quality: An International Journal in 2003Dwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=emhTNow published as Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal in 2010Dwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=eoiDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ediFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=eihscEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=emjbDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ebrEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ejimDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ejmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ejtd<Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical ScholarshipFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ebhrmCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=edBwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=fCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=fsCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=gmCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=gs1Now published as Business Strategy Series in 2007Dwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=hbsCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=heDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=hmmGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=heswblDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=herDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=hcsFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=hrmidBwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=hDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=impEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=igdrDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ictDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=iltIndustrial Management 0007-6929www.emeraldinsight.com/loi/imEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=imdsCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=irEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=infoDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=icsDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ilsDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=iddEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=imcsDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=itpFNow published as Journal of Manufacturing Technology Mangement in 2004Dwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=imsEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=itseEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ildsFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijllsEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijrdFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijaim>International Journal of Advertising and Marketing to Children 1464-6676 Now published as Young Consumers www.emeraldinsight.com/loi/ijamcFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijamsEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijbmFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijbpa9Now published as Career Development International in 1996Ewww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijcmGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijccsmFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijcst8Renamed to Review of International Business and StrategyGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijcomaFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijcedFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijcmaFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijchmwww.emeraldinsight.com/loi/ijcsGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijcthrEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijdiGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijdrbeEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijemEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijesFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijoemFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijesm<International Journal of Entrepreneurial Behavior & ResearchFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijebrFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijefmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijgeGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijhcqaEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijhgFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijhma4International Journal of Human Rights in Healthcare Fwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijhrh&http://www.emeraldinsight.com/loi/ijisEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijisFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijiccFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijiusFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=imefmFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijlmaFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijlbeFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijlpsFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijlssEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijmfFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijmpbDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijmFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijmce:International Jour< nal of Migration, Health and Social CareGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijmhscDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=hffFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijopm/Previously published as Organizational AnalysisEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijoaFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijpccFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijphm.International Journal of Physical Distribution 0020-7527XLater published as International Journal of Physical Distribution & Materials Management#www.emeraldinsight.com/journal/ijpdGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijpdlmEInternational Journal of Physical Distribution & Materials Management 0269-8218VNow published as International Journal of Physical Distribution & Logistics Management%www.emeraldinsight.com/journal/ijpdmmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijphFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijppmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijplFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijpsm6Incorporating International Journal of Quality ScienceFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijqrmFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijqssEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijqsFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijrdm6Now published as Journal of Service Management in 2009Fwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijsimEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijseFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijssp9International Journal of Sports Marketing and SponsorshipFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijsmsEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijsiFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijsheEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijtcFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijwisFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijwbrHNow published as International Journal of Wine Business Research in 2007Ewww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijwmFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijwhmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijglDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=imrEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=intr%Irish Journal of Occupational Therapy 0791-8437www.emeraldinsight.com/loi/ijotDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jmeEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jaocEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jaeeEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jamrFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jacprFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jadeeEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jaar 2050-7003Fwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jarheEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jabsDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jatEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jbimDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jbsJournal of Centrum Cathedra 1851-6599www.emeraldinsight.com/loi/jccDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jccDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jcsGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jceftsBNow published as Journal of Entrepreneurship in Emerging EconomiesDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jceFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jchrm!Journal of Clinical Effectiveness 1361-58748Now published as British Journal of Clinical Governance www.emeraldinsight.com/loi/joceEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jcomDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jcmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jcreDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jcpFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jcrppGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jchmsdCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jdEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jeasDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jesDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jeaEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jedtEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jeimDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jecEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jeppEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jeeeEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jeitFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jererDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jfmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jfbmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jfmmDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jfcEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jfepFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jfmpcEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jfrcEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jfraDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jfpDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jgmFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jgossDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jgrEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jhomEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jhrmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jhttFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jhrcaGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jhlscmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jibrFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jicesEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jicaDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jicFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jidobEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jiebFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jitlpEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=joicFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jiabrEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jimaDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jkmDelistedEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jkicDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jktRNow published as Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour 2013Fwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jldobDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jmdDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jmhHwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jmh_arc< GNow published as Journal of Health, Organisation and Management in 2003Dwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jmmDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jmpEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jmtmGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jmpamsEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jmimEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jmlcEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jocmFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=joeppDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=joeEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jpmdEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jpbmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jpccDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jpfEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jpif9Now published as Journal of Property Investment & FinanceEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jpviEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jpmhEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jqme*Journal of Research in Innovative Teaching 1947-1017www.emeraldinsight.com/loi/jritEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jritEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jrmeDNow published as Journal of Science and Technology Policy ManagementFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jstpc 2053-4620Fwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jstpmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=josmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jstpDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jsmFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jsbedFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jsocmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jsmaDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jsfEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jsitEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jtmcJournal of Toursim Futures 2055-5911www.emeraldinsight.com/loi/jtf@www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jtf/index.htmJournal of Valuation 0263-7480?Later published as Journal of Property Valuation and Investmentwww.emeraldinsight.com/loi/jv"Journal of Work-Applied Management 1836-5159www.emeraldinsight.com/loi/jwamAwww.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jwam/index.htm2Previously published as Employee Counselling TodayDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jwlBwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=kEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=lodjDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=lhspAlso known as International journal of health care quality assurance incorporating Leadership in health services#www.emeraldinsight.com/journal/lhsvDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=lcdFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=lcmijDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=lhtEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=lhtnCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=lmCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=lr!Library Workstation and PC Report 0894-9158-Later published as Library Workstation Reportwww.emeraldinsight.com/loi/lwprLibrary Workstation Report 1041-79231Later published as Academic and Library Computingwww.emeraldinsight.com/loi/lwrENow published as Journal of Enterprise Information Management in 2004Dwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=limLogistics World 0953-21373Later published as Logistics Information Managementwww.emeraldinsight.com/loi/lwM300 and PC Report 0743-76334Later published as Library Workstation and PC ReportCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mdDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mdrDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=meq3Now published as Management Research Review in 2010Dwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mrnDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mrrGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mrjiamDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=majCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mfDNow published as International Journal of Law and Management in 2008Cwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mlDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=msqDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mipDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mbeFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=medarEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mhsiEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mhrjCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mi4Now published as Journal for Multicultural EducationEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=metjEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mmmsDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mbrEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=nbriDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=nlwDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=nfs OCLC Micro 8756-5196VLater published as OCLC Systems & Services: International digital library perspectives www.emeraldinsight.com/loi/oclcm(Renamed to Digital Library Perspectives Ewww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=oclcOffice Technology and People 0167-5710www.emeraldinsight.com/loi/otpDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=oth0Previously published as Online and CD-Rom ReviewDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=oir Online Review 0309-314X+Later published as Online and CD-Rom Reviewwww.emeraldinsight.com/loi/orOrganizational Analysis 1551-7470LPreviously published as The International Journal of Organizational Analysiswww.emeraldinsight.com/loi/oaDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=parCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=peDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=pmmCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=prDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=prtPlanning Review 0094-064X(Later published as Strategy & Leadershipwww.emeraldinsight.com/loi/plrCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=psGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=pijpsmDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=pspEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=progCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=pmPSU Research Review 2399-1747www.emeraldinsight.com/loi/prrDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qmrEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qramEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrfmEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qromwww.emeraldinsight.com/loi/qrj Ewww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj< Dwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qaeEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qaoaDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=rpjDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=rmjCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=rrDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=rsrEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=rjta"Retail and Distribution Management 0307-2363LLater published as International Journal of Retail & Distribution Managementwww.emeraldinsight.com/loi/rdmDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=rafDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=rbfEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ribsCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=scCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=srFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sasbeDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=scnDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sejDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=srjFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sticsDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sbrEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ssmtFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sajbsGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sajgbrDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sbmCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sdDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=shrCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=soGIncorporating The Antidote, and previously published as Planning ReviewCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=slCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ssDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sefEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sgpeDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=scmFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sampjDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=tpmDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=slaCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=bl,Renamed to The Journal of Forensic Practice Ewww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=bjfpThe CASE Journal 1544-9106www.emeraldinsight.com/loi/tcjDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=tcjCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=elFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijiltEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijlm4The International Journal of Organizational Analysis 1055-3185*Later published as Organizational Analysis$www.emeraldinsight.com/journal/tijoaDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=japGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jmhtepDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jrfDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=tloDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=tqmIIncorporating Training for Quality and Renamed to The TQM Journal in 2008&http://www.emeraldinsight.com/loi/tqmmThe Tourist Review 0251-3102!Later published as Tourism Reviewwww.emeraldinsight.com/loi/ttrCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=tcEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=tldr*Previously published as The Tourist ReviewCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=trDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=tfq\Now published as Development and Learning in Organisations: An International Journal in 2003Dwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=tstCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=tgEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=vineGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=vjikmsGNow published as Gender in Management: An International Journal in 2008Ewww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=wimrWNow published as International Journal of Productivity & Performance Management in 2004Cwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=wsEwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=wwopDelisted in 1996Ewww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=wcdmDwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=wjeGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=wjemsdGwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=wjstsdFwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=whattCwww.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ycBackfiles available fromBackfiles available toEmerald BackfilesEngineering BackfilesHAircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal %Anti-Corrosion Methods and Materials 9Competitiveness Review: An International Business JournalCross Cultural ManagementEducation + Training "Equal Opportunities International Health Education *Industrial Robot: An International Journal1International Journal of Commerce and Management -International Journal of Conflict Management -International Journal of Developmental Issues<International Journal of Operations & Production Management 1International Journal of Organizational Analysis 2International Journal of Public Sector Management 2International Journal of Sociology & Social Policy(International Journal of Wine Marketing 0275-6668 ,Journal of Financial Regulation & Compliance0Journal of Human Resource Costing and Accounting"www.emeraldinsight.com/journal/mpr8Microelectronics International: An International JournalPersonnel Review ProgramReview of Accounting & Finance*The Bottom Line; Managing Library FinancesAVINE: The Journal of Knowledge and Information Management SystemsWomen In Management Review 0964-9425 Backfiles+Higher Education Evaluation and Development 2514-5789www.emeraldinsight.com/loi/heed-ISRA International Journal of Islamic Finance 0128-1976www.emeraldinsight.com/loi/ijif8Journal of Economics, Finance and Administrative Science 2077-1886 www.emeraldinsight.com/loi/jefas5European Journal of Management and Business Economics 2444-8451 www.emeraldinsight.com/loi/ejmbe'New England Journal of Entrepreneurship 2574-8904www.emeraldinsight.com/loi/neje#Journal of Capital Markets Studies 2514-4774www.emeraldinsight.com/loi/jcms?Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 1945-1814!www.emeraldinsight.com/loi/jpbafmJournal of Public Procurement 1535-0118www.emeraldinsight.com/loi/jopp8International Journal of Organization Theory & Behavior 1093-4537 www.emeraldinsight.com/loi/ijotb$Emerald Management eJournal DatabaseOpen Access from 20184Changed to Open Access from volume 9, issue 5 (2017)*Global Knowledge, Memory and Communication 2514-9342www.emeraldinsight.com/loi/gkmc+International Journal of Ethics and Systems 2514-9369 www.emeraldinsight.com/loi/ijoes"Data Technologies and Applications 2514-9288www.emeraldinsight.com/loi/dtaCollection and Curation 2514-9326www.emeraldinsight.com/loi/cc+Journal of Hospitality and Tourism Insights 2514-9792www.emeraldinsight.com/loi/jhtiPreviously published as Program3Now published as Data Technologies and Applications$Previously published as: Humanomics DCurrently p<ublished as: International Journal of Ethics and Systems (Previously published as: Library Review CCurrently published as: Global Knowledge, Memory and Communication -Previously published as: Collection Building 0Currently published as: Collection and Curation 2Backfile Titles (No Longer Available for Purchase)7Industrial Robot: oThe Electronic Library: The international journal for the application of technology in information environments*Journal of Defense Analytics and Logistics 2399-6439#www.emeraldinsight.com/journal/jdal3A-Z Journal Listings and Emerald eJournal DatabasesRevista de Gesto 2177-8736www.emeraldinsight.com/loi/regeJournal of Health Research 2586-940Xwww.emeraldinsight.com/loi/jhr3Journal of Property, Planning and Environmental Law 2514-9407 www.emeraldinsight.com/loi/jppel$Asian Journal of Accounting Researchwww.emeraldinsight.com/loi/ajar 2443-4175 FREE ACCESSSpanish Journal of Marketing 2444-9709www.emeraldinsight.com/loi/sjmeInnovation & Management Review 2515-8961www.emeraldinsight.com/loi/inmr,This spreadsheet was ast updated: 25/06/2018 c%EBb\|&F [{ .(Ha`GF_^*) ihFEtsYXed>=(uQvRjF gC { 1 !U1r* n # h% 'u*r,*.X13})68@:\=?UBmD FW IfKMsQSUKX(d[W]_Oc fw hkCoIt$y,~|? !qX5ۚK!M s]j}en-6 `i4<! ?$C(H-occPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VRv`dDJ| W%9ߘo41a%$g9 7,k2=p9Ѭ3ІMM!}rBq>8>o?MI\]12ol 鎑)Rhs Wth8j XjulABd7yFۥom ^ejc{m8w6ۃpס7D~w~m(,9ݠs%\G]w9 Pf1*bB14!'%ZtNd3Ɉ@)|CA1eyY YRX{o_}/߼ӛ>{򏖗3IՉ_g|?E=}V~?_ۗOk$Uɧ,1=ND یc\LیiD3D]z"ut:x>\ptDrX'Q B:Ut,e:C8-Sfu<$QdAN;H\:>a Gu/KYˇT8;Y9eR,wpJEx]辅}H1EUl.Qw}2}g_s(KE$ Ͻ_T=!paAxN{|r9/ꡘㄧVhQɖRyju7ƽ)oɔjABÒxR*@4bXq0؁l/>#pFmLok0e:a O2G*L]ì]%V=|1pW! 0`.Wlj9HV3rq44K`fzV mV ,Sw\j-bmX)C7-`8HL^xu*N/43 z6H;8Cdm2iVֵy뤽V,ַr/9[kvxm:;k;v%y117e,1{@`VAz,96ؘpRXwa nְ lIhTSepRf3EX &$"JPp!'!{EQX?ݭh>m9nKLB<>JBs0\8z ibiORoB}($.(]@@Ϳ}NM-d@< &?'?(?)?M\\em-print1\Emerald9CE66-FE28- 4dXX0CourierHelvetica 0XdQTYRPJL,WIN2000,PCL5C,1.1.0.0,GRAYSCALE@PJL SET GUISTARTJOB=1 @PJL SET GSPJLFILE= @PJL SET GUIENDJOB=1 ddXjC:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\X64\3\GES55GA.XPIPI0@5@ 5 :4 " dXX??&Ϳ}NM-7yK )Emerald eJournal Collections (post 2013)'All Journals'!A1dyK Useful URL's'Useful URLs'!A1VyK Backfiles Backfiles!A1 Sheet1ggD T8 HS rcO7Vw)! dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M.Microsoft Print to PDFP/ 4dXXA4GIS4DINU"$,?]{~SMTJ{084F01FA-E634-4D77-83EE-074817C03581}RESDLLUniresDLLPaperSizeA4OrientationPORTRAITResolutionResOption1ColorModeColor,V4DM p"O4wMH5L*@VDocumentUserPasswordDocumentOwnerPasswordDocumentCryptSecurity" dXX333333?333333?&<3U} 4} } } } } /} } } I} } $} } } } } } } $} $ ?      2 u  ! " # $ % &   ' ( ) * + , - . / 0 1 2 . /  3  4  *4@??d@*@@ 5     6  t@:@? 7 8  9 : @ @ @"@ i j      ;  T@2@? x w      T  <  @?? T T T     =  |@??    >  `@?? 2   3 ?  h@@@ 0 1   @ ! A * \@??h@@? v w   " B  h@?? i j    # C  @@N@? G y   T $ D0 $@0@?Q@4@@Q@? T T T X Y    % E  @?? { z      & F  *,@,@@0@.@@     G  |@?? I |   T ' H0 @0@?E@4@F@? T T T w x    y { I  |@@? @ A   z ( J  *l@??x@@@ Q R  S T U  T@??    * V  p@??     @?? a b    + W  *d@??p@*@@      J , X  4@@ T<@ @(@ : <     - Y* @T@?*@X@,@ T T T T K L  M N  @$@?@ n     . Z  d@?? ~ }     O ) P0 $@4@@"@8@$@@ T T T       0 [  x@P@?      \ / ]B t@8@?I@<@I@?t@@P@@DlPRL !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? z   T 1 ^0 @$@?*@(@,@? T T T ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! 2 ! _ ! !*!@@ @?P@(@@! " " " " " " " " " " T " 3 " ` " ""X@?? "T "T "T" # ## # # # # # # # # # # a # #*#(@??8@@@ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ b $ 4 $ a $ $$<@@? $T $T $T %c %d% %% % e % f% % Ԟ@@?@ % % % % & & & & & & & & & & & T & 5 & g0& @$@?W@(@X@? &T &T &T '? '~' ' ' ' ' ' ' ' h ' 6 ' i ' '*'<@@?H@@@' ( ( ( ( (( ( ( ( 8 ( j ( ((l@?? ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) k ) 9 ) l ) ))4@@? )T )T )T * ** * * * * * * * * * : * l * ***,@??0@@@* +8 +:+ + + + + ++ + + m + ; + n + +$+\@ @?t@,@ ++ , ,, , , , , , , , , < , oB, $@(@$@&@,@(@?x@?@@, - - - - - - - - - - - 7 - = - p - --0@?? -T -T -T . . . . . . . . . . > . q . ..`@?? . / / / / // / / / ? / r / //h@?? / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 s 0 00\@?? 0T 0T 0T 1 1 1 11 1 T 1 A 1 t01 ؞@,@?5@0@6@? 1T 1T 1T 20 2/2 2 2 2 2 2 2 2 2 B 2 u 2 2*2L@ @?|@4@@2 3 33 3 3 3 3 3 3 3 v 3 C 3 w 3 3*3<@@@@@ @@ 4 4 4 44 4 4 44 4 4 4 4 4@B@?4 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 D 5 xB5 @,@?,@0@.@?@B@@ 6 6 6 66 6 T 6 E 6 y06 @,@?,@0@.@? 6T 6T 6T 7 7- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 F 7 z07 @P@?,@T@.@? 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 G 8 { 8 88D@?? 8T 8T 8T 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 T 9 H 9 |09 0@8@?@<@@? 9T 9T 9T : : : : : : : : : : : T : I : } : ::D@?? :T :T :T ;e ; ; ; ; ; ; ;; ; ; T ; J ; ~ ; ;;T@?? ;T ;T ;T < < < < < < < << < < < < < <<@7@? < = == = = = = == = = = K = *= (@4@?@8@@ =T=|@6@@= > > > >> > > > >> > > > >@J@? > ?c ?1 ? ? ? ? ? ?? ? ? T ? L ? ? ??L@1@? ?T ?T ?TD!l @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@@@@? @ A A A A A A A A A A A A A A AA@3@? A B BB B B B B B B B B B B B*B\@??d@@@B C C C C C C C CC C C C M C C CC(@@? CT CT CT D D D DD D N D D DDD@?? D E E E E E E E E EE E T E O E 0E @$@?A@(@B@? ET ET ETE F. F/F F F F F F F F P F F F*F`@??x@@@ G GG G G G G G GG G G Q G G G*G4@??@@@(@G H HH H H H H HH H H H R H BH @$@?@(@@?0@ @@H I I I I I I I I I I I T I S I 0I @$@?.@(@0@? IT IT IT J JJ J J J J J J J J J T J J J*J(@??8@@ @J K K K KK K T K U K 0K @,@?(@0@*@? KT KT KT L L7 L L L L L LL L L T L V L 0L (@H@?"@L@$@? LT LT LT M M M MM M MM M M M MM|@,@? M N NN N N N N N N N N N W N BN @$@?@(@@?H@*@@N O OO O O O O OO O O O X O BO @4@?0@8@1@?d@<@ @O Pk Pg P P P P P PP P P l P Y P P PPh@=@? P Q QQ QQ Q Q Z Q Q Q*Q`@??x@@@Q R R" R R R R R R R R R [ R R RRX@?? RT RT RT S S S S S S S S S S S T S \ S 0S @$@@V@@W@(@W@? ST ST ST T T T T T T T TT T T T T ] T T TT8@?? TT TT TT U U UU U S U U U@:@? U VA V@ V V V V V VV V V l V ^ V 0V @@?6@@7@? VT VT VT WX WY W W W W W WW W W Z W _ W W WWp@B@? W X X X X XX X X X X X XXt@?? X YC YBY Y Y Y Y Y Y Y Y , Y ` Y Y Y*Y(@@?,@ @@ ZE ZD Z Z Z Z Z Z Z Z Z T Z a Z 0Z @$@?&@(@(@? ZT ZT ZTZ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ T [ b [ [ [[<@?? [T [T [T \ \$ \ \ \ \ \ \\ \ \ f \ c \ \ \\`@7@? \ ] ] ] ]] ] ] ] ] ] ] ] ] ]@P@? ] ^ ^ ^ ^ ^^ ^ d ^ ^ ^^l@?? ^ _ _S_ _ _ _ _ __ _ _ _ e _ B_ @@L@?@P@@?X@@?DP!l`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ `G `F ` ` ` ` ` ` `` ` T ` f ` 0` @$@W@@W@(@W@@ `T `T `T` aI aHa a a a a a aa a a g a a a*a(@4@?8@8@@ bx byb b S b zb b bb@&@? b ca c c c cc c h c c ccl@??c d d d d dd d i d d ddP@@@? d e e e ee e j e e ee8@?? e f f( f f f f f f f f f f k f f ffH@$@? fT fT fT go gpg g g g g g g g g l g Bg @T@@5@X@6@?@@@@ h h h hh h h h h h hh|@?? h i0 i1 i i i i i i i i i m i i ii`@?? i jL jK j j j j j j j j j T j n j 0j Ğ@$@?9@(@:@? jT jT jT k kM k kk k T k o k 0k p@$@?F@(@G@? kT kT kTk l ll ll l l l l l Ȟ@@Q@T@l mO mN m m m m m m m m T m p m 0m @$@T@@W@(@W@? mT mT mT n nP n nn n T n q n 0n D@$@?4@(@5@? nT nT nTn o oo o o o o o o o o o r o o o*o<@??@2@@ p p p p p p p p p p p p p p pp|@7@? p q q q q q q q q qq q q q q qq@]@? q r r r r r r r r r r r r r rr@F@?r sR sQs s s s s s s s s s s s Bs $@$@??(@@?x@6@@ tU tT t t t t t t t t t T t t t 0t @ @@@(@@? tT tT tT u u uu u S u u u@.@?u vF vVv v v v v v v v v v u v Bv @$@?@(@@?L@,@ @v w w w w w w ww w v w w wwP@??w xb xWx x x x x x x x x w x Bx @$@&@5@(@6@?@F@@x y yy yy y y y y @@@$@y z> z? z z zz z x z z zzp@?? z {l {8{ { {{ { { y { { {*{d@??@@@{ | | | | | | | | | | | z | | ||\@.@@| } }} }} } } } } <@D@?@} ~d ~c~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ { ~ ~ ~*~<@??@@@@ e      T | 0 @$@?&@(@(@? T T TD lp        @A@?      }  *(@@?,@@@    ~  *d@??@"@@  ~  @"@@ f   T 0 @$@?@(@@? T T T      B @L@?*@P@,@?|@9@@      @2@?      0 @T@?0@X@1@? T T T h g     T * @$@?@(@@ T T T T   S  @??       \@?? T T T     0 L@X@@@\@@? u     h@??      T 0 @$@?@(@ @? T T T     p@??      T  X@?? T T T       \@?? T T T l    T  ,@?? T T T      @A@? t ?    h@??      d@?? n m     T 0 @$@?@(@@? T T T       @5@? & '      `@??      |@ @?     d@??     `@??      t@?? ( )      `@??       `@I@? o p     d@??  ]    *T@??x@$@@D>!l w     h@??  %     T  T@?? T T T * +      `@?? p o    T 0 @$@?,@(@.@? T T T     p@??     T@??  q  T 0 @0@?@4@@? T T T s r    T 0 @$@?*@(@,@? T T T E      0 T@T@*@*@X@,@? T T T    8@??       T@??       \@?? T T T    ̞@@? @ x w     T 0 @$@4@7@(@8@? T T T    @@ @3@     T@?? _ 9       P@J@? T T T     |@&@? z y     T 0 @$@?@(@@? T T T } {     0 @$@?$@(@&@? T T T q     d@??  ~      *0@??8@@@     T 0 @$@2@5@(@6@? T T T       *@??`@3@@      T 0 ؞@$@?4@(@5@? T T T     T 0 @4@?1@8@2@? T T T     <@?? v    h@??      T  @@?? T T T     |@??       T@??       \@3@? T T TD l  v     B @T@?1@X@2@?X@2@@      `@??        *@@??@@?@      T 0 @$@?$@(@&@? T T T "     T ~ @ (@@? T T T  S  @F@? { | S } @"@?        x@ @? 1 s     ! T@?? T T T U V   " l@??  m    # L@??    $ d@??     % l@?     & <@@? k '   ( d@??    ) X@??    * *\@??@$@@ a     T +0 @$@? @(@"@? T T T      T ,0 @H@?7@L@8@? T T T  S @?? - . S / 0 |@ @@    1 X@??      2 `@?? r s   3 4 *d@??t@@@ t u   5 h@?? 6 7 8 9 0@8@?@     T :0 0@@@?@D@@? T T T     T ;0 @$@?$@(@&@? T T T     T < 8@?? T T T    = l@??    > |@?? B C   ? l@?? DVl   S @??      T @0 d@0@?J@4@J@? T T T ] ^   A L@3@?     T B0 ؞@$@?4@(@5@? T T T ~  S @6@?      T C~ @ (@@@? T T T    * @&@?      D~ L@ T@@? T T T      E P@1@? T T T      F \@?? T T T    G p@??      H x@@?     ; IB @$@?1@(@2@?l@A@"@     J `@??      T K H@?? T T T    L l@??      T M0 0@@@?@D@@? T T T     T N0 $@H@?"@L@$@? T T T c d    O d@?? 8 9    P T@$@?      T Q0 @D@?"@H@$@? T T T | }   R X@@?     S t@.@?     T t@??       U @$@?     V h@?? 2      W L@1@? T T T   S @@@? U     X d@??    @??     Y h@?? 3 t     ZB 0@P@? @T@"@?p@0@@D,l          [  l@?? V W      \  d@??        ]  L@?? \ ^    ^  0@@@       T  _  @@?? T T T      ` t@@?      a  `@??       b  H@?? m n     T  c0 @@H@?@H@@@ T T T       d  h@?? z {      e  h@??       T  f  4@?? T T T      g  h  * d@??t@@@      i  @4@?    j  k  *h@??p@@@      T  l0 @$@?(@(@*@? T T T       T  m  \@*@@ T T T #      T  n  *,@??@@@ @      o  pB @$@?@(@ @?H@0@@       T  q0 @$@? @(@"@? T T T       !  r  P@.@? T T T        s  $,@??<@@ R      T  t  X@?? T T T *      T  u0 4@H@?@L@@? T T T      T  v0 @$@?@(@@? T T T     w  x@?? < =     x  p@??        y  `@?? l      T  z0 @$@?@(@@? T T T      {  @??        |  *(@@?4@ @@        }  <@1@? T T TD l !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?       @$@ ! !! ! ! ! ! !! ! ! ~ ! ! B! @$@"@&@(@(@?8@0@@ " " " "" " " " " "(@@?" # # # ## # # # ##L@??# $ $ $ $$ $ $ $ $ $D@??$ %! % % % % % % % % % % T % % % %%,@?? %T %T %T & & && & & S & & & &&@"@? & '4 '5 ' ' ' ' ' ' ' 6 ' ' ' ''h@@? ' (D (7 ( ( (( ( ( ( ( ( ((<@?? ( )x )) ) )) ) ) ) ) ) )*)h@??t@@@ * * * * ** * * * * * **x@@? * + + + + + + + ++ + + + + + ++d@4@? + , , , , , , , ,, , , , , , ,,|@9@? , -# -" - - - - - - - - - T - - 0- @$@?@(@ @? -T -T -T . . . . . . . . . . . T . . 0. (@4@?@8@@? .T .T .T / /T / / // / / / / / //l@?? / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00`@?? 0 1 1 1 1 11 1 1 1 11h@??1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224@??2 3 33 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3*3X@??x@"@@3 4 4 44 4 S 4 4 4 44|@?? 4 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 @@? @5 6 6 66 6 S 6 6 6 66|@@? 6 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 774@"@? 7T 7T 7T 8 8$ 8 8 8 8 8 8 8 T 8 8 08 О@$@?6@(@7@? 8T 8T 8T8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 T 9 9 09 @$@?,@(@.@? 9T 9T 9T9 :& :| : : : : : : :: : T : : : ::\@4@? :T :T :T: ;& ;%; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; *;4@$@?X@3@@ <( <'< < < < < < < < < < < <*<(@@?<@@(@< =Z =)= = = = = = == = = = = ==<@? =T=@@@ @= >\ >[ > > > > > > >> > T > > *> @0@?,@4@.@ >T >T >T >T ?_ ?] ? ? ? ? ? ? ?? ? T ? ? ? ??<@0@&@ ?T ?T ?TDl @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @a @` @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0@ @$@?,@(@.@? @T @T @T Ac AbA A A A A A AA A A A BA @$@?E@(@E@?@P@"@ B BB BB B B B B @@@@B C CC CC C C C C @@@ @C DC DdD D D D D D D D D D BD @$@@@(@@?L@0@@D E EE EE E E E E @@?@E F FF FF F F F F @ @?@F Gg Gf G G G G G G GG G G G 0G @$@??@(@@@? GT GT GTG H HH H H H H H H H H H H H H*H(@@?4@$@@ Ie I3 I I I I I I I I I I I I IIL@,@? IT IT IT J JJ J J J J JJ J J J J BJ @4@?@8@5@?d@@@(@ Kh Ki K K K K K KK K K j K K K KKh@@@? K Le L L L LL L L L ! L L LLL@??L M M M M M M M MM M M T M " M 0M @$@? @(@"@? MT MT MTM N N N N N N N NN N N T N # N 0N ܞ@4@?7@8@8@? NT NT NT O OO O O O O OO O O O $ O <O @4@?D@8@D@?\@H@ O P: PP P P P P PP P P P % P BP @$@?@(@@?x@8@@ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q & Q 0Q @$@?&@(@(@? QT QT QT R R R R R R R RR R R T R ' R 0R 4@<@?@@@@@ RT RT RTR S S S S SS S S S ( S S SSp@4@? S T TT T TT T T T T T T*T@@ @?l@3@@ U U U UU U 4 U ) U U UUh@,@?U V V V VV V * V V VV0@?? V W W W WW W T W + W 0W @,@?(@0@*@? WT WT WT X XX X X X X X X X , X X X*X\@??t@@@ Y Y Y YY Y - Y Y YYT@?? Y Z Z Z Z ZZ Z Z Z . Z Z ZZL@&@?Z [x [y [ [ [[ [ [ [ / [ [ [[h@?? [ \ \ \\ \ S \ \ \8@?? \ ] ]] ] ] ] ] ] ]] ] ] 0 ] B] @$@?W@(@W@?@@]@(@ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ T ^ 1 ^ 0^ ̞@$@Q@@W@(@W@? ^T ^T ^T^ _ __ __ _ _ _ _ @ @? @_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ` `` ` ` ` ` ` ` ` ` 2 ` B` $@$@"@"@(@$@?|@?@@` a aa aa a a a @@?@a b b b b b b b b bb b T b 3 b b bb@@ @? bT bT bTb c cc c c c c c cc c c c Bc $@8@1@6@<@7@?<@7@@ d d d d d d d d dd d d 4 d d dd<@7@? dT dT dTd e ee ee e e e e @ @?0@e f ff ff f f f f P@P@(@(@f g= g g g g g g g g g g 5 g 0g 4@L@"@.@P@0@? gT gT gTg h hh h h h h h h h h h 6 h h h*h<@@?<@@ @ i i i i i i i i i i T i 7 i i ii@@?? iT iT iT j j j j j j j jj j j T j 8 j 0j ̞@$@?6@(@7@? jT jT jT k k k kk k T k 9 k 0k О@0@?9@4@:@? kT kT kTk l ll ll l l l l ܞ@0@@8@l m< mm m m m m mm m m m : m m m m2m2@? m3 mm n n n n n n n nn n n n ; n n nn4@4@? nT nT nTn o oo o o o o o o o o t o < o o o*o4@@?4@@@ p p&p p p p p p pp p p = p Bp @0@?>@4@?@?@I@@ q q q q q q q qq q q q > q 0q @$@?&@(@(@? qT qT qT r r r rr r S r r r rr@?? r s s s s s s s s s s s T s ? s s ss8@?? sT sT sT t/ tr t t t t t t t t T t @ t t ttP@?? tT tT tT u u u u u u u u u u A u u uud@?? u v v v v v v v v v v T v B v v vvX@?? vT vT vT w w w w ww w w w wwX@@? w x x x x x x x x xx x T x C x 0x $@$@??(@@? xT xT xT y y y yy y D y y yy@@?? y z z z z z z z z z T z E z z zz,@?? zT zT zT { {' { { { { { { { { { T { F { 0{ @4@?@8@ @? {T {T {T |n | | | | | | | || | | G | | ||4@&@? |T |T |T } } } } } } } } }} } T } H } 0} Ԟ@0@?8@4@9@? }T }T }T ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~4@??~      Ԟ@@?1@Dv l     u q     T I 0 H@T@?@X@@? T T T h     J   d@??          @:@?   S  @9@?    K   H@??    T L 0 @$@?*@(@,@? T T T     M   p@?? W   N   *h@??x@@@      O   T@?? * +     P 0 T@X@?@X@@@      @(@?       @(@?       T Q   X@?? T T T    T R 0 @,@?@0@ @? T T T         @@?      S   *p@??@@@   S  @6@?     T   l@?? + ,      U   H@2@? T T T      V   T@@? , -      W   *`@??@"@@        X 0 0@<@8@;@@@<@? T T T       Y !B @$@?&@(@(@?@A@@      T Z "0 @P@?6@X@7@? T T T      #  @ @?       T [ $  0@?? T T T     \ %  h@?? O      T ] &  ,@?? T T T -     . ^ '  *0@??@@@@       _ (0 @,@? @0@"@? T T T   ) 7 *  *<@??p@,@@ + ,  - .  P@?? Dl       T ` /0 @8@?0@<@1@? T T T | }      ~ 0  |@@@? #      T  1  (@@? T T T 2 3  4 5  $@L@?&@     6  <@??     7  X@??        a 80 <@P@?@T@@? B      T b 9  (@?? T T T P Q       c :  `@4@? r      ; < :B @$@?@(@@?\@3@@ = >  ? @  h@@@?K@     v A  p@@@? X Y   d B  0@?? 5 6     C e D0 D@X@L@N@\@O@?       : f E  *(@@?4@@@ ) *     F g G  *H@0@?H@0@@ \      h H  \@?? T T T 8      i IB ̞@@@?>@D@?@?|@F@@        J  @G@?      K j LB @$@? @(@"@?\@6@ @      M k NB @$@?E@(@E@?L@J@@ Z [   l O  @@@?       P m Q  *(@??,@@@     R  l@ @? _ `    n S  p@@ T $ %    o T  h@@? [ \     p U  d@?? 6      T q V  H@@@ T T T >0 d c(  BpC XPP? v]4@ "ʷSvD;NoL <Red text indicates a title that is no longer published by Emerald, by that name, has a new ISSN number, or has changed to Open Access <-. >E T? X?PU]4@ hα)/N@DI 7<8Volume 1, 1993 issues 1 and 2 are abstract only issues </T637 TB X?PU]4@ 4DV#Q~ ;<<Volume 2, 2006 is split between backfiles fulltext content </f:1 ; NBX?GOU!TD]4@ :@,C̻1 J<KVolume 1, 1991 issue 5 (from Bacfkiles content) is an abstract only issue <2I0 J TB X?PGUJ]4@ s @L+z" ?<@Volumes 5 (1992) and volume 6 (1993) have abstract only issues </>1 ? T0> X?P;U`=D]4@ .kjFgDag '<(Volume 1, 1993 has abstract only issues</' T`> X?PU ]4@ :? B4!h8 C<DVolumes 1, 1990 through to volume 4, 1993 have abstract only issues</C TP? X?PU]4@ E۳ND!> C<DVolumes 2, 1990 through to volume 5, 1993 have abstract only issues</C T? X?P`UcD]4@ n!ɧF 9<:Volumes 18 (1992) and 19 (1993) have abstract only issues</i9 TE X?P_Uc]4 @ !8mEH)u򽍕 n<oVolumes 92, 1992 issues 2 and 3; Volume 93, 1993 issue 1 and volume 94, 1993 issue 1 are abstract only issues </m1 n" ! TF X?^U`]4!@ ~VFh#d !<"Volumes 2 and 3 are not available<2! " TG X?PXU[U]4"@ pȢDFHY1V D<EVolumes 2, 1989 through to volume 6, 1993 have abstract only issues </C1 D # TPE X?PIUK]4#@ K`IIN. 6<7Volume 1, 1993 issues 1 and 2 are abstract only issues</T6 $ T@F X?PBUE]4$@ ^=/{yB^lx 7<8Volumes 1 (1992) and 2 (1993) have abstract only issues</[7 % T H X?P0U2]4%@ 꼰aE 4<5Volumes 22 (1996) and 23 (1997) are html only issues</I4A & T= X?PU]4&@ j NMd:wR 3<4Volume 10, issues 1 and 2 are abstract only issues </;20 3ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR ' C ]F'! d ZR ( C ]F(! d ZR ) C  ]F)! d ZR * C  ]F*! d ZR + C  ]F+! d ZR , C  ]F,! d ZR - C ]F-! d ZR . C ]F.! d ZR / C ]F/! d ZR 0 C ]F0! d ZR 1 C ]F1! d ZR 2 C ]F2! d ZR 3 C ]F3! d ZR 4 C ]F4! d ZR 5 C ]F5! d ZR 6 C ]F6! d ZR 7 C ]F7! d ZR 8 C ]F8! d ZR 9 C ]F9! d ZR : C ]F:! d ZR ; C ]F;! d ZR < C ]F<! d ZR = C ]F=! d ZR > C ]F>! d ZR ? C ]F?! d ZR @ C !]F@! d ZR A C !"]FA! d ZR B C "#]FB! d ZR C C #$]FC! d ZR D C $%]FD! d ZR E C %&]FE! d ZR F C &']FF! d ZR G C '(]FG! d ZR H C ()]FH! d ZR I C )*]FI! d ZR J C *+]FJ! d ZR K C +,]FK! d ZR L C ,-]FL! d ZR M C -.]FM! d ZR N C ./]FN! d ZR O C /0]FO! d ZR P C 01]FP! d ZR Q C 12]FQ! d ZR R C 23]FR! d ZR S C 34]FS! d ZR T C 45]FT! d ZR U C 56]FU! d ZR V C 67]FV! d ZR W C 78]FW! d ZR X C 89]FX! d ZR Y C 9:]FY! d ZR Z C :;]FZ! d ZR [ C ;<]F[! d ZR \ C <=]F\! d ZR ] C =>]F]! d <ZR ^ C >?]F^! d <ZR _ C ?@]F_! d <ZR ` C @A]F`! d <ZR a C AB]Fa! d <ZR b C BC]Fb! d <ZR c C CD]Fc! d <ZR d C DE]Fd! d <ZR e C EF]Fe! d <ZR f C FG]Ff! d <ZR g C GH]Fg! d <ZR h C HI]Fh! d <ZR i C IJ]Fi! d <ZR j C JK]Fj! d <ZR k C KL]Fk! d <ZR l C LM]Fl! d <ZR m C MN]Fm! d <ZR n C NO]Fn! d <ZR o C OP]Fo! d <ZR p C PQ]Fp! d <ZR q C QR]Fq! d <ZR r C RS]Fr! d <ZR s C ST]Fs! d <ZR t C TU]Ft! d <ZR u C UV]Fu! d <ZR v C VW]Fv! d <ZR w C WX]Fw! d <ZR x C XY]Fx! d <ZR y C YZ]Fy! d <ZR z C Z[]Fz! d <ZR { C [\]F{! d <ZR | C \]]F|! d <ZR } C ]^]F}! d <ZR ~ C ^_]F~! d <ZR C _`]F! d <ZR C `a]F! d <ZR C ab]F! d <ZR C bc]F! d <ZR C cd]F! d <ZR C de]F! d <ZR C ef]F! d <ZR C fg]F! d <ZR C gh]F! d <ZR C hi]F! d <ZR C ij]F! d <ZR C jk]F! d <ZR C kl]F! d <ZR C lm]F! d <ZR C mn]F! d <ZR C no]F! d <ZR C op]F! d <ZR C pq]F! d <ZR C qr]F! d <ZR C rs]F! d <ZR C st]F! d <ZR C tu]F! d <ZR C uv]F! d <ZR C vw]F! d <ZR C wx]F! d <ZR C xy]F! d <ZR C yz]F! d <ZR C z{]F! d <ZR C {|]F! d <ZR C |}]F! d <ZR C }~]F! d <ZR C ~]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR ˆ C ]F! d <ZR È C ]F! d <ZR Ĉ C ]F! d <ZR ň C ]F! d <ZR ƈ C ]F! d <ZR Lj C ]F! d <ZR Ȉ C ]F! d <ZR Ɉ C ]F! d <ZR ʈ C ]F! d <ZR ˈ C ]F! d <ZR ̈ C ]F! d <ZR ͈ C ]F! d <ZR Έ C ]F! d <ZR ψ C ]F! d <ZR Ј C ]F! d <ZR ш C ]F! d <ZR ҈ C ]F! d <ZR ӈ C ]F! d <ZR Ԉ C ]F! d <ZR Ո C ]F! d <ZR ֈ C ]F! d <ZR ׈ C ]F! d <ZR ؈ C ]F! d <ZR و C ]F! d <ZR ڈ C ]F! d <ZR ۈ C ]F! d <ZR ܈ C ]F! d <ZR ݈ C ]F! d <ZR ވ C ]F! d <ZR ߈ C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F ! d <ZR C ]F ! d <ZR C ]F ! d <ZR C ]F ! d <ZR C ]F ! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d <ZR C ]F! d Craig Edmonds& Craig Edmonds1% Craig EdmondsC$ Craig EdmondsJ# Craig EdmondsY" Craig Edmonds_! Craig Edmonds` Craig Edmondsa Craig Edmonds Craig Edmonds Craig Edmonds< Craig EdmondsH Craig EdmondsP Craig Edmonds Craig Edmonds Craig Edmonds>@igjgA yK ("Click here to return to contents page" Contents!A177yK ,http://www.emeraldinsight.com/1747-1117.htmyK phttp://www.emeraldinsight.com/1747-1117.htmyX;H,]ą'c77yK ,http://www.emeraldinsight.com/1753-8335.htmyK phttp://www.emeraldinsight.com/1753-8335.htmyX;H,]ą'c yK ,http://www.emeraldinsight.com/1754-4408.htmyK phttp://www.emeraldinsight.com/1754-4408.htmyX;H,]ą'c yK ,http://www.emeraldinsight.com/1744-0084.htmyK phttp://www.emeraldinsight.com/1744-0084.htmyX;H,]ą'c yK ,http://www.emeraldinsight.com/1753-8394.htmyK phttp://www.emeraldinsight.com/1753-8394.htmyX;H,]ą'c yK ,http://www.emeraldinsight.com/1753-8378.htmyK phttp://www.emeraldinsight.com/1753-8378.htmyX;H,]ą'c yK ,http://www.emeraldinsight.com/1753-8270.htmyK phttp://www.emeraldinsight.com/1753-8270.htmyX;H,]ą'c yK ,http://www.emeraldinsight.com/1834-7649.htmyK phttp://www.emeraldinsight.com/1834-7649.htmyX;H,]ą'c yK ,http://www.emeraldinsight.com/1753-8254.htmyK phttp://www.emeraldinsight.com/1753-8254.htmyX;H,]ą'c yK www.emeraldinsight.com/loi/ajaryK fhttp://www.emeraldinsight.com/loi/ajaryX;H,]ą'c yK !www.emeraldinsight.com/loi/aaoujyK hhttp://www.emeraldinsight.com/loi/aaoujyX;H,]ą'c yK www.emeraldinsight.com/loi/sjmeyK fhttp://www.emeraldinsight.com/loi/sjmeyX;H,]ą'cuu yK www.emeraldinsight.com/loi/inmryK fhttp://www.emeraldinsight.com/loi/inmryX;H,]ą'cggD T8 4z/=DHJPQ dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333? &<3U} $5} } I } I } I } I} $                   v u W X + , Y Z  7 8@ @ @"@ : [ y$@0@?Q@  $    \ |@0@?E@  '    K L@$@?@ N ~ }$@4@@"@ )    : < @T@?*@ -     t@8@?I@  /  z @$@?*@  1  c d Ԟ@@?@  f @$@?W@  5   $@(@$@&@  <   ؞@,@?5@  A    @,@?,@ D    @,@?,@  E    ] -@P@?,@ F    0@8@?@ H    ^ (@4@?@ K    _ @$@?@ O     @$@?@ R @$@?.@ S    @,@?(@  U   7(@H@?"@ V    3@$@?@ W    ` @4@?0@ X    @$@@V@@W@ \    A @@@?6@ ^    E D@$@?&@ a    :@@L@?@ e    a F @$@W@@W@ f   Dl6(~dddd ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? o p @T@@5@  l  !L !K!Ğ@$@?9@ !! !n ! ! ! " "M"p@$@?F@ " " "o " " " # ##Ȟ@@Q@T@ ## # $O $N$@$@T@@W@ $$ $p $ $ $ %b %P%Ԟ@$@?4@ % % %q % % % &R &Q&$@$@?? && &s & & & 'U 'T' @ @@@ '' 't ' ' ' (F ( (@$@?@ (( (u ( ( ( )b )W)@$@&@5@ )) )w ) ) ) * **@@@$@ ** * + ++<@D@?@ ++ + , ,e,@$@?&@ ,, ,| , , , - -f-@$@?@ - - - - - - .c ..@L@?*@ .. . . . . /d //@T@?0@ // / / / / 0h 0g0@$@?@ 00 0 0 0 0 1e 11L@X@@@ 11 1 1 1 1 2 22 @$@?@ 22 2 2 2 2 3n 3m3@$@?@ 33 3 3 3 3 4p 4o4@$@?,@ 44 4 4 4 4 5 5q5@0@?@ 5 5 5 5 5 5 6f 6r6@$@?*@ 66 6 6 6 6 7g 77T@T@*@*@ 77 7 7 7 7 8 88̞@@? @ 88 8 9x 9w9@$@4@7@ 99 9 9 9 9 : ::@@ @3@ :: : ;h ;y;@$@?@ ;; ; ; ; ; <} <{<@$@?$@ << < < < < = ==@$@2@5@ == = = = = > >>؞@$@?4@ >> > > > > ?i ??@4@?1@ ?? ? ? ? ? D~lddddd@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @j @@@T@?1@ @@ @ @ @ @ A AA@$@?$@ AA A A A A B" BB@$@?@ BB B B B B Ca CC@$@? @ CC C C C C D DkD@H@?7@ DD D D D D E6 E7E0@8@?@ EE E9 F FF0@@@?@ FF F F F F G GvG@$@?$@ GG G G G G H HHd@0@?J@ HH H H H H I II؞@$@?4@ II I I I I J JJ@$@??@ JJ J J J J K KKL@P@ K KK K K K K L LL@$@?1@ LL L L L L M MM0@@@?@ MM M M M M N NN$@H@?"@ NN N N N N Ol OO @D@?"@ OO O O O O Pm PtP0@P@? @ PP P P P P Qm QnQ@@H@?@ QQ Q Q Q Q R RR@$@?(@ RR R R R R S SS@$@?@ SS S S S S T TT@$@? @ TT T T T T U* UU4@H@?@ UU U U U U V VV@$@?@ VV V V V V Wl WW @$@?@ WW W W W W X XX@$@"@&@ XX X X X X Y# Y"Y @$@?@ YY Y Y Y Y Z ZZ(@4@?@ ZZ Z Z Z Z [ [[@@? @ [[ [ \ \$\О@$@?6@ \ \ \ \ \ \ ] ]]@$@?,@ ]] ] ] ] ] ^\ ^[^@0@?,@ ^^ ^ ^ ^ ^ _a _`_@$@?,@ __ _ _ _ _ Dldd` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  `c `b`@$@?E@ `` ` ` ` ` a aa @@@@ aa a a b bb@@@ @ bb b b cC cdc@$@@@ cc c c c c d dd@@?@ dd d e ee@ @?@ ee en e fg fff@$@??@ ff f f f f g gg@4@?@ gg g g g g h hh@$@? @ hh h" h h h i i iܞ@4@?7@ ii i# i i i j jj@4@?D@ jj j$ j j j k: kk@$@?@ kk k% k k k l ll@$@?&@ ll l& l l l m mm4@<@?@ mm m' m m m no nn@,@?(@ n n n+ n n n o oo@$@?W@ oo o0 o o o p pp̞@$@Q@@W@ pp p1 p p p q qq@ @? @ qq q r rr$@$@"@"@ rr r2 r r r s ss@@?@ ss s t tt$@8@1@6@ tt t u uu@ @?0@ uu u v vvP@P@(@(@ vv v w= ww4@L@"@.@ ww w5 w w w xp xx̞@$@?6@ x x8 x x x y yyО@0@?9@ y y y9 y y y z zzܞ@0@@8@ zz z {q {&{@0@?>@ {{ {= { { { | ||@$@?&@ || |> | | | } }}$@$@?? }} }C } } } ~ ~'~@4@?@ ~~ ~F ~ ~ ~  Ԟ@0@?8@ H   Dlrrdrdddddd                  Ԟ@@?1@  r qH@T@?@ I   @$@?*@  L  * +T@X@?@ P   @,@?@  R   0@<@8@;@ X   @$@?&@ Y   @P@?6@ Z  s @,@? @ _   @8@?0@ `  2 3$@L@?&@ 5 <@P@?@ a  r @$@?@   = >h@@@?K@ @ 5 6D@X@L@N@ e  t 8̞@@@?>@ i  u v@$@? @ j   @$@?E@ k  D lddd                Dl                Dl                Dl    d0(  NX?jUoD]4@ d0gMG@igjgA yK ("Click here to return to contents page" Contents!A1ggD T8 0U`:fkrx},l dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333?(&<3U} m*} } $R} m6} $/} I} m} I} m} $} $} } } $ HHH;HHHHHHH H H H H HHH&&&&&&&&&&&&&&&&  u  r ( s t( u( ( O (. ( k ( . .  z G   6%R%R%R%R% 6%D l"NRRRRR2RR22$$$^VVVV^ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?D@l@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_D@l`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrs t (tDuDvDwDx y (yz{|}~D|lPHHHHPD@lD@l         DNl$PH@0( >@yK ("Click here to return to contents page" Contents!A1ggD T8 ,Zd&Lj{ dMbP?_*+%&?'?(?)?"??(&U} $ } $     u  ^      <D@N@T@W@[@[@@_@a@b@ W ~ ? g f~ ? 0@$@(@\@;@?@@ S~ F@ P~ @@      ~ @  ~ @ 0@$@(@\@0@?5@ S~ A@ S~ @ I    ~ @  ~ @ 0@$@(@\@*@?2@ S~ ?@ P~ D@ J   ~ @  ~ @ 0@$@(@\@?@?B@ S~ H@ P~ D@ J     ~ @ x w~ @ 0@$@(@\@3@?8@ S~ B@ P~ B@ K    ~ @  ~ @ 0@$@(@\@0@?5@ S~ A@ M~ @ I     ~ @ A @~ @ 0@@@\@??7@ S~ D@ L~ A@    ~ @ ~ }~ @ 8@\@ ~ $@ S~ 3@ U~ A@   ~ "@  ~ "@ 8@\@ ~ 8@ S~ @@ Q~ ? M   ~ $@  ~ $@ 8@X@ ~ D@ S~ H@ L~ @ N   ~ &@  ~ F@0 @$@(@4@@?@ S~ $@ N~ ;@      ~ ,@  ~ ,@ 0 @$@(@\@2@?7@ S~ B@ P~ ;@    ~ .@ a `~ .@ 0 @$@(@\@$@?.@ S~ <@ P~ ?@    ~ 0@ p o~ 0@ 0@$@(@\@$@?.@ S~ <@ S~ @ I   ~ 1@  ~ 1@ 0@$@(@\@V@?W@ S~ B@ U~ :@      ~ 2@  M~ 2@ (@\@ ~ G@ S~ M@ P~ A@ ~ 3@  ~ 3@ 0@$@(@\@&@?0@ S~ =@ P~ ;@     ~ 4@  ~ 4@ 0@$@(@\@@?(@ S~ 9@ U~ A@     ~ 5@  ~ 5@ 8@\@ ~ 5@ S~ >@ M~ @@   ~ 6@  ~ 6@ 0@$@(@\@$@?.@ S~ <@ U~ B@     ~ 7@  ~ 7@ 0@$@(@\@@?@ S~ 4@ U~ B@    ~ 8@ s r~ 8@ 0@$@(@\@"@?,@ S~ ;@ Q~ B@ K    ~ 9@  2~ 9@ L@\@ ~ 1@ S~ 5@ S~ :@      ~ :@  ~ :@ 0@$@(@\@ @?*@ S~ :@ M~ ;@    ~ =@ O N~ =@ 0@$@(@\@@V@?W@ S~ Z@ M~ =@    ~ >@  ~ >@ 8@\@ ~ 1@ S~ :@ P~ ;@   ~ ?@  ~ ?@ 8@\@ ~ 2@ S~ ;@ T~ <@   ~ @@ y e~ @@ 0@$@(@\@@?(@ S~ 9@ P~ A@     ~ @@ z { ~ @@ (@\@ ~ ,@ S~ ;@ U~ @ | ~ A@ } ~ X@4@4@ ~ @ S~ @ M~ A@      t~ A@ c ~ b~ A@ 0@$@(@\@C@?E@ S~ L@ M~ ?@     D$(lfZ0"Z>L"L00"ZLLL"0X00L< !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?~ B@  ~ B@ 0 @$@(@\@@?&@ S~ 8@ U~ A@     ~ !B@ !L ! !K~ !B@ !0!@$@(@\@5@?:@ ! S~ !C@ !P~ !D@ !J ! ! ! ! ! ! ! !~ "C@ "I " "H~ "9@0" @$@(@8@2@?4@ " S~ "8@ "L~ ":@ " " " " " " " " " " " "~ #D@ #} # #{~ #D@ #0#@$@(@\@@?&@ # S~ #8@ #M~ #@@ # # # # # # # #~ $D@ $h $ $g~ $D@ $0$@$@(@\@??@ $ T~ $3@ $P~ $E@ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $~ %E@ %z % %y~ %E@ %0%@$@(@\@@?@ % S~ %4@ %P~ %<@ % % % % % % % % % %~ &E@ & & &~ &E@ &&\@\@ ~ & 3@ & S~ &3@ &S~ &A@ & & & & &~ 'F@ ' ' '(~ 'F@ ''H@\@ ~ ' $@ ' S~ '.@ 'U~ ';@ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '~ (G@ (R ( (Q~ (G@ (0($@$@(@\@??@ ( S~ (.@ (S~ (=@ ( ( ( ( ( ( ( ( ( (~ )H@ ) ) )P~ )H@ ))(@\@ ~ ) 5@ ) S~ )A@ )U~ )@ )| )~ *I@ * * *~ *I@ *0*@$@(@\@@?"@ * S~ *6@ *P~ *;@ * * * * * * * * * *~ +I@ + + +~ +I@ +0+@$@(@\@@?"@ + S~ +6@ +M~ +? +M + + + + + +~ ,J@ , , ,~ ,J@ ,0,@$@(@\@@?"@ , S~ ,6@ ,P~ ,;@ , , , , , , , ,~ -K@ - - -~ -K@ -0-@$@(@\@@V@?W@ - S~ -3@ -U~ ->@ - - - - - - - - -~ .L@ .+ . .,~ .L@ ..H@\@ ~ . 2@ . S~ .7@ .L~ .D@ . . . . . . . .~ /M@ / / /f~ /M@ //(@\@ ~ / @ / S~ /3@ /U~ /A@ / /~ 0M@ 0x 0 0w~ 0M@ 00@\@ ~ 0 ? 0 S~ 04@ 0U~ 0? 0M 0 0 0 0 0 0 0 0 0~ 1N@ 1 1 1~ 1N@ 101@$@(@\@@? @ 1 S~ 15@ 1P~ 1@ 1 1 1 1 1 1 1~ 2O@ 2n 2 2m~ 2O@ 202@$@(@\@@?@ 2 S~ 24@ 2U~ 2:@ 2 2 2 2 2 2 2 2~ 3O@ 3C 3 3B~ 3 a@03@$@(@,@@?@ 3 S~ 3 @ 3N~ 3;@ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,~ 4P@ 4 4 4$~ 4P@ 44(@\@ ~ 4 7@ 4 S~ 4B@ 4U~ 4=@ 4 4 4 4~ 5Q@ 5 5 5 ~ 5Q@ 55P@\@ ~ 5 .@ 5 S~ 52@ 5P~ 5B@ 5K 5 5 5 5 5 5 5!~ 6@Q@ 6E 6 6D~ 6@Q@ 606@$@(@\@ @?(@ 6 S~ 69@ 6~ 6C@ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6~ 7Q@ 7 7 7~ 7Q@ 707@$@(@\@V@?X@ 7 S~ 7@[@ 7M~ 7<@ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7~ 8R@ 8 8 8~ 8R@ 808@$@(@\@V@$@W@ 8 S~ 8[@ 8L~ 8?@ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8~ 9@R@ 9 9 9~ 9@R@ 909 @$@(@\@??@ 9 S~ 90@ 9U~ 9<@ 9 9 9 9 9 9 9~ :R@ : : :~ :R@ :0:@$@(@\@;@?@@ : S~ :F@ :U~ :@ : : : : : : : :~ ;R@ ;# ; ;"~ ;R@ ;0;@$@(@\@@? @ ; S~ ;5@ ;U~ ;A@ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;~ <S@ < < <~ < a@0<@$@(@,@@?@ < S~ <@ <L~ <;@ < < < < < < < < < < <~ =@S@ = = =~ =@S@ =0=@$@(@\@@?&@ = S~ =8@ =U~ =A@ = = = = = = = = =~ >S@ >_ >` >9~ >S@ >>P@\@ ~ > J@ > S~ >L@ >M~ >C@ > > > > > > > > > >~ ?T@ ?a ?b ?~ ?T@ ?0?@$@(@\@@?"@ ? S~ ?6@ ?P~ ?A@ ? ? ? ? ? ? ?D(lL>Z0LLJLL"0> <"0L ZLh"0LL><@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_~ @@T@ @c @d @1~ @@T@ @@L@\@ ~ @ 1@ @ S~ @5@ @P~ @D@ @J @ @ @ @ @ @ @ @~ AT@ Ae Af A3~ AT@ AAL@\@ ~ A ,@ A S~ A2@ AP~ A@@ A A A A A A A A A A A~ B@U@ B Bg B~ B@U@ BB@\@ ~ B ? B S~ B2@ BU~ B<@ B B B B B B B~ CU@ C Ch C~ CU@ C0C@$@(@\@??@ C S~ C3@ CP~ CD@ CJ C C C C C C~ DU@ D Di D~ DU@ DD(@\@ ~ D ,@ D S~ D;@ DU~ D@ D| D~ EV@ E Ej E~ EV@ EEP@\@ ~ E 1@ E S~ E4@ EP~ E=@ E E E E E E E E E~ F@V@ F Fk F~ F@V@ F0F@$@(@\@1@?6@ F S~ FA@ FM~ F<@ F F F F F F F F~ GX@ Gl Gm G~ GX@ G0G @$@(@\@??@ G S~ G0@ GU~ GA@ G G G G G G G G G G~ HX@ Hn Ho H~ HX@ HH4@\@ ~ H &@ H S~ H5@ HP~ H?@ H H H H H H H H H H~ IY@ I( Ip I'~ I.@0I$@$@(@<@??@ I S~ I@ IK~ I?@ I I I I I I I I~ J@Z@ J Jq J~ JZ@0J$@$@(@4@??@ J S~ J@ JM~ J@@ J J J J J J J J J:~ KZ@ Kr Ks K~ KZ@ K0K@$@(@\@?@@ K S~ K3@ KP~ K@@ K K K K K K K K K K~ L[@ L: L; L~ L[@ L0L@$@(@\@??@ L S~ L1@ LU~ L@@ L L L L L L L L~ M@[@ M M< M~ MQ@M(@,@ ~ M ? M S~ M@ ML~ MB@ MK M M M M M M M~ N[@ N N= N~ N[@ N0N@$@(@\@ @?(@ N S~ N9@ NS~ NC@ N N N N N N N N N N~ O\@ O O> O~ O\@ OO<@\@ ~ O 1@ O S~ O9@ OP~ OC@ O O O O O O O O O~ P@\@ P P? P~ P@\@ P0P@$@(@\@@?(@ P S~ P9@ PU~ PC@ P P P P P P P P~ Q\@ Q Q@ Q~ Q\@0Q@$@(@4@??@ Q S~ Q @ QM~ QC@ Q Q Q Q Q Q Q Q Q~ R]@ R RA R~ R6@R<@<@ ~ R @ R S~ R@ RO~ RB@ R R R R R R R R R R R~ S]@ SB SC S~ S]@ SS(@\@ ~ S ? S S~ S,@ SP~ SB@ S S S S S S S~ T^@ T TD T~ T^@ T0T$@$@(@\@??@ T S~ T.@ TU~ T@ T T T T T T T T T T~ U^@ Ub UE UW~ U^@ U0U@$@(@\@1@?6@ U S~ UA@ US~ U?@ U U U U U U U~ V_@ Vo VF Vp~ V_@ VVX@\@ ~ V 6@ V S~ V7@ VS~ V@ VI V V~ W_@ WG WH Wy~ W_@ WW4@\@ ~ W @Q@ W S~ WS@ WU~ WA@ W W~ X`@ XI XJ X|~ X`@ XX4@\@ ~ X F@ X S~ XK@ XU~ XA@ X X~ Y `@ Y YK Y~ Y `@ YY4@\@ ~ Y :@ Y S~ YB@ YU~ YA@ Y Y~ Z``@ Z ZL Z~ Z``@ ZZ(@\@ ~ Z ? Z S~ Z,@ ZU~ Z@@ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z~ [`@ [ [M [q~ [`@ [[(@\@ ~ [ @ [ S~ [1@ [P~ [@ [N [~ \`@ \O \P \~ \`@ \\,@\@ ~ \ ? \ S~ \*@ \T~ \C@ \ \ \ \ \ \ \ \~ ]a@ ] ]Q ]~ ]a@ ]]8@\@ ~ ] @ ] T~ ],@ ]S~ ]>@ ] ] ] ] ] ]~ ^ a@ ^ ^R ^ ~ ^ a@ ^^0@\@ ~ ^ ? ^ S~ ^(@ ^U~ ^;@ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^7~ _a@ _G _S _F~ _a@ _0_ @$@(@\@W@?W@ _ U~ _Z@ _P~ _:@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Db&l.J".0L<"0L0L.00<L"< J`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~~ `@c@ `! ` ` ~ `@c@ ``,@\@ ~ ` ? ` S~ `*@ `S~ `@@ ` ` ` ` ` ` ` ` ` `~ a`c@ a a a~ a4@a,@<@ ~ a ? a S~ a@ aR~ aA@ a a a a a a a a a a~ bc@ b b b~ bc@ bb,@\@ ~ b ? b S~ b*@ bU~ b@ b| b b b b~ cc@ c c c~ cc@ cc,@\@ ~ c ? c S~ c*@ cU~ c@@ c c c c c c c c c c~ dc@ d d d~ dc@ dd\@\@ ~ d *@ d U~ d*@ dU~ d@@ d d d d~ ed@ e e el~ ed@ ee,@\@ ~ e ? e S~ e*@ eP~ e9@ e e e e e e e~ f d@ fU f fT~ f d@ f0f@ @(@\@@?@ f S~ f4@ fS~ f=@ f f f f f f f f f f~ gd@ g g g~ gd@ g0g@$@(@\@@?$@ g S~ g7@ gS~ g?@ g g g g g g g g~ hd@ h h h~ hd@ h0h@$@(@\@ @@&@ h S~ h8@ hU~ h@ h h h h h h h h~ ie@ i i i~ ie@ ii<@\@ ~ i @ i S~ i(@ iU~ iA@ i i i i i i i i i i~ j@e@ j j j~ j@e@ jj0@\@ ~ j "@ j S~ j4@ jS~ j?@ j j j j j j j j j j~ k`e@ k k k~ k`e@ kk0@\@ ~ k .@ k S~ k:@ kU~ k?@ k k k k k k k k~ le@ l" l l~ le@ l0l$@$@(@\@@?@ l S~ l1@ lU~ l=@ l l l l l l l l l l~ me@ m m m~ mR@m4@<@ ~ m @ m T~ m @ mK~ m?@ m m m m m m m m m m m mJ~ ne@ n n n~ ne@ nn0@\@ ~ n .@ n S~ n:@ nU~ n@ nN n~ of@ o o o~~ oD@o0@8@ ~ o ? o S~ o@ oM~ o@@ o o o o o o o o~ p f@ p p p~ p f@ pp0@\@ ~ p ? p S~ p(@ pU~ pB@ pK p p p p p p p p p~ qf@ q{ q qz~ qf@q,@0@ ~ q ,@ q S~ q.@ qM~ q<@ q q q q q q q q q q~ rf@ r r r~ rf@ rr4@\@ ~ r 4@ r S~ r>@ rS~ r<@ r r r r r r r r r r~ sf@ s s s~ sf@ ss(@\@ ~ s &@ s S~ s8@ sP~ s@ sN s~ t`j@ t& t t%~ t`j@ tt4@\@ ~ t $@ t S~ t4@ tS~ t:@ t t t t t t t t t t~ uk@ u u u~ uk@ uu8@\@ ~ u ? u S~ u$@ uU~ uA@ u u u u u u u u u u u~ v k@ v v v~ v k@ vv0@\@ ~ v 6@ v S~ v@@ vS~ v8@ v v~ w@k@ w w w~ w@k@ ww0@\@ ~ w *@ w S~ w8@ wU~ w8@ w w~ x`k@ x x x~ x`k@ xx0@\@ ~ x @ x S~ x3@ xS~ x8@ x x~ yk@ y y y~ yk@ yy8@\@ ~ y ? y S~ y$@ yU~ y9@ y y y y y y y~ zl@ z z z~ zl@ zz4@\@ ~ z ? z S~ z&@ zU~ z=@ z z z z z z z~ {m@ {d { {c~ {Q@{<@@@ ~ { ? { S~ {@ {P~ {B@ {K { { { { { { {~ |m@ |\ | |[~ |m@ ||4@\@ ~ | .@ | T~ |9@ |S~ |?@ | | | | | | | | | |~ }m@ }_ } }]~ }m@ }}<@\@ ~ } 0@ } V~ }8@ }S~ }?@ } } } } } } } } } }~ ~n@ ~ ~ ~~ ~n@ ~~4@\@ ~ ~ 9@ ~ S~ ~A@ ~S~ ~?@ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ n@  ~ n@@@@@ ~ ? S~ ? M~ ?@      D^&l<.<L00<< LJ<.<<J<<<~ n@ Z )~ n@<@@@ ~ ? T~ @ O~ ?@      ~ o@ 0 /~ o@ L@\@ ~ @ S~ (@ U~ :@    ~ o@  ~ o@ @@\@ ~ ? S~ @ U~ @    ~ @o@  ~ @o@ @@\@ ~ ? S~ @ U~ =@     ~ Pp@  ~ Pp@ @@\@ ~ <@ S~ A@ U~ D@     ~ `p@  ~ o@<@@@ ~ @ P~ @ M~ :@    #~ pp@  ~ pp@ <@\@ ~ 1@ S~ 9@ U~ ?@   ~ p@  ~ p@ <@\@ ~ 7@ S~ ?@ U~ ?@     ~ p@  ~ `r@@@P@ ~ @ S~ (@ Q~ ? M    ~ p@  ~ p@ @@\@ ~ @ P~ &@ S~ C@    ~ p@  ~ p@ D@\@ ~ ? S~ @ U~ @ N    ~ p@  -~ Pp@0@@@ ~ ? S~ @ N~ D@     .~ p@  ~ p@ 8@\@ ~ @ S~ ,@ S~ 9@     ~ q@  ~ q@ <@\@ ~ ? S~ "@ ~ <@    ~ q@  ~ q@ <@\@ ~ ? S~ "@ U~ D@     ~ q@  ~ q@ @@\@ ~ @ S~ .@ S~ @     ~ @q@  ~ @q@ <@\@ ~ I@ S~ M@ U~ ?@    ~ `q@  ~ `q@ 4@\@ ~ J@ S~ O@ P~ ?@    ~ pq@  ~ pq@ @@\@ ~ ? S~ @ S~ ?@    ~ q@  &~ q@ 4@\@ ~ ?@ S~ D@ S~ ?@     ~ q@  '~ q@ 8@\@ ~ @ S~ 1@ S~ =@     ~ q@  ~ q@ D@\@ ~ @ S~ &@ S~ A@    ~ q@ u q~ q@ X@\@ ~ @ S~ @ S~ ? M  ~ q@  7~ q@ L@\@ ~ $@ S~ ,@ U~ C@    ~ q@  8~ q@ D@\@ ~ ?@ S~ B@ S~ =@   ~ r@  ~ r@ L@\@ ~ 8@ S~ <@ U~ D@     ~ r@  ~ t@P@X@ ~ @ S~ @ S~ D@    ~ r@ e ~ r@ T@\@ ~ ? S~ @ S~ >@   ~ 0r@  %~ 0r@ T@\@ ~ ? S~ @ U~ ? M   ~ `r@  ~ `r@T@\@ ~ @ S~ @ U~ ? M    ~ pr@   ~ pr@ X@\@ ~ ? S~ @ S~ >@  ~ r@  ~ r@ X@\@ ~ ? S~ @ S~ @ N  D%lJ <<...< .. ...~ r@ ! ~ r@ X@\@ ~ ? S~ @ S~ @@  ~ r@ " ~ r@ X@X@ ~ ? S~ ? P~ @@  ~ r@ # $ ~ r@ 0@$@(@X@??@ S~ 1@ P~ B@ K ~ r@ % ~ r@ X@\@ ~ ? S~ @ U~ >@  ~ r@ & ~ r@ X@\@ ~ ? S~ @ S~ B@ K  ~ 0s@ ' ~ 0s@ @@\@ ~ @ S~ &@ S~ A@  ~ @s@ ( ~ @s@ H@\@ ~ ? S~ @ S~ C@  ~ Ps@ ) ~ Ps@ H@\@ ~ $@ S~ ,@ S~ ? M ~ `s@ * + ~ `s@ H@\@ ~ @ S~ $@ S~ ? M ~ ps@ , ~ ps@ H@\@ ~ $@ S~ .@ S~ ? M ~ s@ - ~ s@ 8@\@ ~ ? S~ "@ S~ C@  ~ s@ m . n~ s@ H@\@ ~ @ S~ @ S~ ? M ~ s@ / 0 r~ s@ P@\@ ~ ? S~ @ S~ ? M ~ s@ 1 2 s~ s@ T@\@ ~ ? S~ @ S~ ? M  ~ s@ 3 4 t~ s@ T@\@ ~ "@ S~ &@ S~ ? M ~ s@ 5 ~ s@ X@\@ ~ 7@ S~ 8@ S~ ? M ~ t@ 6 7 ~ t@ H@\@ ~ @ S~ @ S~ A@ ~ t@ X ~ t@ \@\@ ~ ? S~ ? S~ @  ~ 0t@ Y ~ 0t@ \@\@ ~ ? S~ ? S~ >@  ~ @t@ Z ~ @t@ \@\@ ~ ? S~ ? S~ A@  ~ Pt@ [ ~ Pt@ \@\@ ~ ? S~ ? S~ A@  ~ `t@ \ ] ~ `t@ \@\@ ~ ? S~ ? S~ <@  ~ pt@ ^ ~ pt@ \@\@ ~ ? S~ ? S~ E@  ~ t@ _ ~ t@ \@\@ ~ ? S~ ? S~ <@  ~ t@ ` ~ t@ \@\@ ~ ? S~ ? S~ 9@  ~ t@ 8 9 :~ t@ \@\@ ~ @ S~ @ P~ D@    9~ t@ ; ~ t@ D@\@ ~ ? S~ @ U~ C@ ~ Pu@ : ; <~ Pu@ ~ ? M ~ `u@ = > ~ `u@ P@X@ ~ 0@ S~ 2@ U~ ? M ~ pu@  ~ pu@ T@\@ ~ @ S~ @ S~ C@ ~ u@  ~ u@ ~ @@ ~ u@ E F ~ u@ ~ B@ Dl ~~~ u@ ! "~ u@ X@X@ ~ ? S~ ? U~ >@ ~ @ < = ~ f@00@0@,@0@3@?2@ S~ 3@ M~ <@     ~ @ > ~ X@4@@@ ~ ? S~ @ K~ ?@     ~ 4@ ? @ ~~ o@<@H@ ~ @ S~ @ M~ :@    G~ 5@ A ~ 6@0$@$@(@8@??@ S~ @ O~ B@      ~ 5@ B ~ S@0@$@(@L@C@?E@ S~ J@ N~ C@     H~ 6@ C D d~ V@0@$@(@L@@?@ S~ 0@ L~ =@     ~ 6@ E ~ T@0@$@(@H@??@ S~ *@ Q~ @@      6~ 7@ F G V~ Q@0@$@(@L@??@ S~ ,@ O~ B@ K    ~ 8@ ) H *~ @T@H@H@ ~ 0@ S~ 0@ L~ D@ J     4~ 8@ I ~ \@0@$@(@8@@?(@ S~ 0@ Q~ C@     ~ <@ J ~ 9@0@$@(@H@@? @ S~ 0@ L~ :@      5~ Q@ # R ~ c@,@\@ ~ ? S~ *@ S~ @@     ~ S@  v~ E@X@X@ ~ 2@ S~ 2@ P~ A@   S J>.L>0L".0Z.PHP0( >@A i@Ϳ}NM-d@?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFHIJKLMNPQRSTUV_Root Entry FWorkbook}Revision Log?SummaryInformation(GDocumentSummaryInformation8O