Product Information:-

  • Journals
  • Books
  • Case Studies
  • Regional information

Emerald journal news


Reviewers in 2018

The Editorial and Publication teams thank you for the great work you do:

Faisal Abbas
Awudu Abdulai
Hakan Adanacioglu
Muhammad Kamran Afzal
Dilshad Ahmad
Byeong-il Ahn
Yi Au
Junfei Bai
Tomas Baležentis
Karlo Beljan
Pratap Birthal
Martin Bohl
Stephan Brosig
Hailong Cai
Jinyang Cai
Yu Cao
Yuan Chai
Ching-Cheng Chang
Qian Chen
Chunlai Chen
Honghua Chen
Huang Chen
Jian Chen
Jun Chen
Kevin Z Chen
Po-Chi Chen
Qihui Chen
Xuan Chen
Zhao Chen
Shen Cheng
Uchendu Chigbu
Qi Cui
Jiawu Dai
Alan de Brauw
Zhao Ding
Chunyu Dong
Xiaoli Etienne
Shenggen Fan
Shuyi Feng
Imre Fertő
Liping Gao
Ming Gao
Zhifeng Gao
Madhur Gautam
Wei Ge
Binlei Gong
Zheng Gu
Hongdong Guo
Zhichao Guo
Bjorn Gustafsson
Doo Bong Han
Hongyun Han
Jinmian Han
Xinru Han
Zheng Haochi
Jing He
Lin He
Ling-Yun He
Qing He
Shida Henneberry
Thomas Herzfeld
Lifang Hu
Yong Hu
Yueqing Ji
Yuansheng Jiang
Md.Shajahan Kabir
Koksal Karadas
Phatta Kirdruang
Rong Kong
Thomas Kopp
Chunding Li
Ganqiong Li
Man Li
Minghao Li
Xilin Li
Yuheng Li
Pei-An Liao
Hai Lin
Danni Liu
Feng Liu
Guanchun Liu
Haiyan Liu
Heguang Liu
Jinlong Liu
Kang Liu
Min Liu
Qiang Liu
Xuedong Liu
Yanyan Liu
Chu-ping Lo
Yir-Hueih Luh
Kaiyu Lyu
Jiujie Ma
Wanglin Ma
Xianlei Ma
Xuefeng Mao
Joko Mariyono
Qurat Ul Ain Memon
Ting Meng
Jisheng Min
Shi Min
Zhao Minjuan
Qasim Muhammad
Peng Nie
Alexander Nuetah
Victor Owusu
Sucihatiningsih Prajanti
Fangbin Qiao
Lijian Qin
Song Qu
Xudong Rao
Xiaomeng Ren
Yanjun Ren
Ju Ronghua
Xinjie Shi
Moxi Song
Baozhong Su
Dingqiang Sun
Lin Sun
Shanxia Sun
Zhilu Sun
Yanwen Tan
Xi Tian
Xu Tian
Leslie Verteramo-Chiu
Cheryl Wachenheim
Aiqin Wang
Jian Wang
Ke Wang
Lijia Wang
Ming Wang
Tao Wang
Yanghao Wang
Yumeng Wang
Xuan Wei
Haitao Wu
Jinghua Wu
Yanrui Wu
Ziping Wu
Enjun Xia
Cheng Xiang
Uomei Xu
Bo Yan
Wenshou Yan
Jun Yang
Ruihua Yang
Sansi Yang
Wei Yang
Xiaojun Yang
Yu-Chen Yang
Yuanzheng Yang
Ziyan Yang
Wanjun Yao
Chunhui Ye
Fujin Yi
Hongmei YI
Liangzhi You
Li Yu
Sheng Yu
Xiaohua Yu
Xing Yu
Ai Yue
Caiping Zhang
Chuanchuan Zhang
Haifeng Zhang
Jian Zhang
Jiaping Zhang
Junchao Zhang
Kevin Zhang
Longyao Zhang
Qian Zhang
Tong Zhang
Weiwen Zhang
Yanjie Zhang
Yaoqi Zhang
Yi Zhang
Yue-Jun Zhang
Yuehua Zhang
Yumei Zhang
Jing Zhao
Qiran Zhao
Shuoli Zhao
Wei Zhao
Yuan Feng Zhao
Qiujie Zheng
Shi Zheng
Xiaodong Zheng
Min Zhong
De Zhou
Huan Zhou
Jiehong Zhou
Shudong Zhou
Yixiao Zhou
Yuepeng Zhou