Product Information:-

  • Journals
  • Books
  • Case Studies
  • Regional information

Emerald journal news


2018 Reviewers

The publishing and editorial teams would like to thank the following, for their invaluable service as 2018 reviewers for this journal. We are very grateful for the contributions made.  With their help, the journal has been able to provide highly informative articles that adhere to Emerald’s rigorous standards:

Ayn Baxter
Kaushal Kushal Kumar Bhagat
Gerardo Blanco
Chi Kit Chan
Kenneth Ka Lok Chan
Sheng-Ju Chan
Li Chen
Sidney Cheung
Siu-woo Cheung
Jin-Wook Choi
Eric Chong
King Man Eric Chong
Yin Wah Chu
Steven Chung Fun
Fanny Chung
Salleh Hairon
Chiew-Siang Ho
Lok Sang Ho
Tsui-Ping Ho
Woo Taek Hong 
Chang-Ling Huang
Chung Fun Hung
Ahmed Shafiqul Huque
Michael Johnston
David Jones
Woo Chang Kang
Woo-Jin Kang
Jaehoon Kim
Joon Hyung Kim
Bruce Kwong
Jermain Lam
Stella Lau
Su seok Lee
Charles Leung 
Hak Yin Li
Yu Wai Li
Guoli Liu
Joe Lo
Sonny Shiu Hing Lo
Hai Chi Jeff Loo
Ken MacLean
M. Jae Moon
Hyeon Seok Park
Hyung Jun Park
Joonghoon Park
Gordon Pon
Jon Quah
Jaesung Ryu
CedarBough Saeji
Oscar Salemink
Abu Sarker
Yoichiro Sato
Louisa Schein
 Kupo, Salvatore Schiavo-Campo
Christina Schwenkel
Jae Hyeok Shin
Jaekwon Suh
Chee-Beng Tan
Mabel Hwee Joo Tan
Hei-hang Hayes Tang
Graeme Were
Mei Yee Wong
Wai Kwok Wong
Keung Fai Joseph Wu 
Chilik Yu
Eilo Yu
Samson Yuen
Timothy Yuen
Jane Zhang
Tianle Zhang
Zhiqun Zhu